VET Staff Mobility For School Development

Projekti nimi
VET Staff Mobility For School Development

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-pluslink opens on new page

Eraldatud toetus on 30 225 €

 

Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikool töötajate õpiränne.

Eesmärk
Rakvere Ametikoolis pakutava koolituse kvaliteedi tõus ja kooli kui tervikliku organisatsiooni areng:

  1. pakkuda kooli personalile võimalusi õppide teiste riikide koolide ja kolleegide kogemustest
  2. aidata kaasa projektis osalevate õpetajate erialaste ja pedagoogiliste oskuste arengule
  3. aidata kaasa projektis osalevate kooli nõukogu liikmete juhtimispäedevuse arengule
  4. kasutada projekti tulemusi muudatuste planeerimiseks: 1) õppetöös; 2) õppetööd toetavates tegevustes; 3) kooli juhtimises
  5. kasutada projekti tulemusi kooli uue arnegukava koostamisel

Lisaks arendada projektis osalejate võõrkeeleoskust ja kulturridevahelist pädevust.

Toimumise aeg
juuni 2015 - mai 2017

Osalejad:
21 Rakvere Ametikooli töötajat.

Vastuvõtvad partnerid välisriikides:

 

Kontakt
Avaldatud 19.03.2020. Viimati muudetud 19.03.2020.