Vastuvõtt


Vastuvõtt

Koolis kohapeal toimub dokumentide vastuvõtt tööpäevadel kell 9.00-14.00

Uuri  lähemalt, millised dokumendid tuleb sisseastumisel esitada.

Õpilaste vastuvõtu kord
Info telefonil +3723295030 vastuvott@rak.ee

Osale vestlusel

Täpsem info vestluse toimumise ja kellaaja kohta leiad oma vastuvõtuavalduselt.

 

IT süsteemide nooremspetsialisti õppekohtadele vastuvõtt

Avaldusi võetakse vastu alates 20. maist 2019, avalduse tegemisel SAIS-süsteemis ei pea veel lõputunnistust lisama. Vastuvõtunädala katsed toimuvad ajavahemikul 17.-20 juunil 2019, katsed toimuvad kandidaadi jaoks kahel päeval. Lisavastuvõtt kui õppekohti on üle toimub augustis.

Vastuvõtu nädal:

Toimub kutsesobivuse testimine, õppimisvõime hindamine, praktiliste ülesannete sooritamine.

Vastuvõtt

Koolis kohapeal toimub dokumentide vastuvõtt tööpäevadel kell 9.00-14.00

Uuri  lähemalt, millised dokumendid tuleb sisseastumisel esitada.

Õpilaste vastuvõtu kord
Info telefonil +3723295030 vastuvott@rak.ee

Osale vestlusel

Täpsem info vestluse toimumise ja kellaaja kohta leiad oma vastuvõtuavalduselt.

 

IT süsteemide nooremspetsialisti õppekohtadele vastuvõtt

Avaldusi võetakse vastu alates 20. maist 2019, avalduse tegemisel SAIS-süsteemis ei pea veel lõputunnistust lisama. Vastuvõtunädala katsed toimuvad ajavahemikul 17.-20 juunil 2019, katsed toimuvad kandidaadi jaoks kahel päeval. Lisavastuvõtt kui õppekohti on üle toimub augustis.

Vastuvõtu nädal:

Toimub kutsesobivuse testimine, õppimisvõime hindamine, praktiliste ülesannete sooritamine.