Tisler

Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Tisler valmistab erinevates puiduettevõtetes mööblit ja erinevaid  puittooteid: uksi, aknaid, treppe, laudu, toole, sporditarbeid, mänguasju, puidust sisustuselemente jne.

Tisleritöö on käeline, niisiis on oluline liigutuste kiirus ja täpsus ning täpne silmamõõt. Tisleritöö  eeldab ruumilist kujutlusvõimet ja koormustaluvust. Tisler käsitseb osavalt nii nikerdamiseks vajalikke tööriistu kui ka puidutöötlemise masinaid. Masinatega töötamisel on olulised isikuomadused tähelepanelikkus, täpsus, kiirus, kuid samuti kannatlikkus, et toodang valmiks nõutud kvaliteediga ja tähtajaks.

Masinatega töötamisel läheb tarvis tehnilist taipu, oskust seadmeid seadistada ning tarkust tööohutusnõudeid täita.

Tisleriamet eeldab kindlasti ka füüsilist jõudu, et puitu ja puittooteid tõsta ning transportida ning on Eestis pikaajalise traditsiooniga.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Tislerid asuvad tööle erinevatesse puidutöötlemisega tegelevatesse ettevõtetesse. Tänast puidutööstust iseloomustab kiire areng ning oskustööliste vajadus. Meie peamised koostööettevõtted  Lääne-Virumaal on näiteks Aru Grupp AS, Jeld-Wen AS. Eriala annab häid väljavaateid ettevõtlusega alustamiseks.

Valdkonna palgainfolink opens on new page

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel omandad keskhariduse ning kõikidel õpilastel on võimalik taotleda 4. taseme tisleri kutsetunnistust.

Õpi edasi

Õpinguid on võimalik jätkata Võrumaa Kutsehariduskeskuses (rakenduslik kõrgharidus).

Tutvu õppekavagalink opens on new page
Tutvu rakenduskavalink opens on new page
Tutvu üldõpingute rakenduskavaga link opens on new page

Kontakt
Avaldatud 25.03.2019. Viimati muudetud 01.07.2024.