Uudised

Saksamaale praktikale! 12. oktoober rakvere.ametikool


ERASMUS+ PROGRAMMIGA
SAKSAMAALE LÜBECKISSE PRAKTIKALE!

16.01.-26.02.2022 

PK, T, EV, IT, KE, KEA, EP, KB, AL. Kokku kuni 6 õpilast.

Kahjuks peab arvestama, et õpirände tegelikku toimumist mõjutavad erinevates riikides kehtestatud
koroonaviiruse piiramise meetmed, mis ei sõltu Rakvere Ametikoolist.

ERASMUS+ PROGRAMM KATAB REISI-, KINDLUSTUS- JA ELAMISKULUD!

MILLEGA KANDIDEERIMISEL ARVESTADA?

 • NB! koroonaviiruse leviku piiramiseks võivad erinevad riigid väga lühikese etteteatamisega muuta riiki sisenemise või seal liikumise tingimusi, nii võidakse varasemalt planeeritud õpiränne ootamatult tühistada või katkestada. Rakvere Ametikool koostöös praktikat korraldada aitava partneriga HWK Lübeck annab endast parima, et õpirändurid saaksid vajadusel kodumaale naasta.
 • Praktika toimumise ajaks peab olema vähemalt 18-aastane. 17-aastaselt saab õpirändes osaleda ainult vanema kirjalikul loal.
 • NB! Koostööpartner Lübeckis korraldab õpirändepraktika ainult õpilastele, kellel on praktika ajal olemas kehtiv Covid-19 tõend täisvaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
 • Põhihariduse baasil õppima asunud peavad õppima vähemalt II kursusel; keskhariduse baasil õppima asunud I kursusel. NB! Kandideerida võivad ka Rakvere Ametikooli vilistlased - 2021. aastal lõpetanud.

Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:

 • õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist (õppe)töösse, käitumist koolis ja kooliväliselt,
 • inglise keele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust.
 • Lisaks võtab komisjon arvesse, et heaõpirändur on:
 • motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline, erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
 • hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
 • aktiivne ja algatusvõimeline,
 • kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ning oskab arvestada kaaslastega.

Enne õpetajate komisjoni otsust ja ka kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.
NB! Esimese valiku õpirändurite osas teevad õpetajad, õpirände toimumise peab kinnitama ka vastuvõttev partner Lübeckis: alles vastuvõtva partneri kinnituse saanud õppurid saavad õpirändama.
Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavates infotundides, mis toimuvad pärast õppetunde.
Kohustuslik on sooritada Erasmus+ veebipõhine inglise keele test enne õpirännet.
Pärast õpirännet peab täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
Peab osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

KANDIDEERIMISEKS esita hiljemalt 20.10.2021 avaldus siit.
Ära unusta avaldusele lisada Europassi CV-d. Ilma CV-ta avaldusi ei võeta arvesse!

Lisainfot annab rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp, kabinet A106, tel +372 553 3879,
katre@rak.ee

 

ERASMUS+ PROGRAMMIGA
SAKSAMAALE LÜBECKISSE PRAKTIKALE!

16.01.-26.02.2022 

PK, T, EV, IT, KE, KEA, EP, KB, AL. Kokku kuni 6 õpilast.

Kahjuks peab arvestama, et õpirände tegelikku toimumist mõjutavad erinevates riikides kehtestatud
koroonaviiruse piiramise meetmed, mis ei sõltu Rakvere Ametikoolist.

ERASMUS+ PROGRAMM KATAB REISI-, KINDLUSTUS- JA ELAMISKULUD!

MILLEGA KANDIDEERIMISEL ARVESTADA?

 • NB! koroonaviiruse leviku piiramiseks võivad erinevad riigid väga lühikese etteteatamisega muuta riiki sisenemise või seal liikumise tingimusi, nii võidakse varasemalt planeeritud õpiränne ootamatult tühistada või katkestada. Rakvere Ametikool koostöös praktikat korraldada aitava partneriga HWK Lübeck annab endast parima, et õpirändurid saaksid vajadusel kodumaale naasta.
 • Praktika toimumise ajaks peab olema vähemalt 18-aastane. 17-aastaselt saab õpirändes osaleda ainult vanema kirjalikul loal.
 • NB! Koostööpartner Lübeckis korraldab õpirändepraktika ainult õpilastele, kellel on praktika ajal olemas kehtiv Covid-19 tõend täisvaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
 • Põhihariduse baasil õppima asunud peavad õppima vähemalt II kursusel; keskhariduse baasil õppima asunud I kursusel. NB! Kandideerida võivad ka Rakvere Ametikooli vilistlased - 2021. aastal lõpetanud.

Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:

 • õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist (õppe)töösse, käitumist koolis ja kooliväliselt,
 • inglise keele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust.
 • Lisaks võtab komisjon arvesse, et heaõpirändur on:
 • motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline, erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
 • hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
 • aktiivne ja algatusvõimeline,
 • kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ning oskab arvestada kaaslastega.

Enne õpetajate komisjoni otsust ja ka kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.
NB! Esimese valiku õpirändurite osas teevad õpetajad, õpirände toimumise peab kinnitama ka vastuvõttev partner Lübeckis: alles vastuvõtva partneri kinnituse saanud õppurid saavad õpirändama.
Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavates infotundides, mis toimuvad pärast õppetunde.
Kohustuslik on sooritada Erasmus+ veebipõhine inglise keele test enne õpirännet.
Pärast õpirännet peab täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
Peab osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

KANDIDEERIMISEKS esita hiljemalt 20.10.2021 avaldus siit.
Ära unusta avaldusele lisada Europassi CV-d. Ilma CV-ta avaldusi ei võeta arvesse!

Lisainfot annab rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp, kabinet A106, tel +372 553 3879,
katre@rak.ee