Uudised

Praktikale Saksamaale ja Leetu! 09. november rakvere.ametikool


ERASMUS+ PROGRAMMIGA SAKSAMAALE JA LEETU PRAKTIKALE!

 • 13.02.-12.03.2022 LEEDU, KAUNAS: LGA 2 õpilast.
 • 07.03.-01.04.2022 SAKSAMAA, PLÖN: AL, EP, K kuni 4 õpilast

Kahjuks peab arvestama, et õpirände tegelikku toimumist mõjutavad erinevates riikides kehtestatud koroonaviiruse piiramise meetmed, mis ei sõltu Rakvere Ametikoolist.

ERASMUS+ PROGRAMM KATAB REISI-, KINDLUSTUS- JA ELAMISKULUD!

MILLEGA KANDIDEERIMISEL ARVESTADA?

 • NB! koroonaviiruse leviku piiramiseks võivad erinevad riigid väga lühikese etteteatamisega muuta riiki sisenemise või seal liikumise tingimusi, nii võidakse varasemalt planeeritud õpiränne ootamatult tühistada või katkestada. Rakvere Ametikool koostöös praktikaid korraldada aitavate partneritega annab endast parima, et õpirändurid saaksid vajadusel kodumaale naasta.
 • Praktika toimumise ajaks peab olema vähemalt 18-aastane. 17-aastaselt saab õpirändes osaleda ainult vanema kirjalikul loal.
 • NB! Koostööpartnerid Saksamaal Plönis ja Leedus Kaunases korraldavad õpirändepraktika ainult õpilastele, kellel on praktika ajal olemas kehtiv Covid-19 tõend täisvaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
 • Põhihariduse baasil õppima asunud peavad õppima vähemalt II kursusel; keskhariduse baasil õppima asunud I kursusel. NB! Kandideerida võivad ka Rakvere Ametikooli vilistlased - 2021. aastal lõpetanud.
 • Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:
 • õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist (õppe)töösse, käitumist koolis ja kooliväliselt,
 • inglise keele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust.

Lisaks võtab komisjon arvesse, et hea õpirändur on:

 • motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline, erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
 • hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
 • aktiivne ja algatusvõimeline,
 • kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ning oskab arvestada kaaslastega.
 • Enne õpetajate komisjoni otsust ja ka kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.
 • Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavates infotundides, mis toimuvad pärast õppetunde.
 • Kohustuslik on sooritada Erasmus+ veebipõhine inglise keele test enne õpirännet.
 • Pärast õpirännet peab täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
 • Peab osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

KANDIDEERIMISEKS esita hiljemalt 19.11.2021 avaldus siin.

Ära unusta avaldusele lisada Europassi CV-d. Ilma CV-ta avaldusi ei võeta arvesse!

Lisainfot annab rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp, kabinet A106, tel 553 3879, katre@rak.ee

ERASMUS+ PROGRAMMIGA SAKSAMAALE JA LEETU PRAKTIKALE!

 • 13.02.-12.03.2022 LEEDU, KAUNAS: LGA 2 õpilast.
 • 07.03.-01.04.2022 SAKSAMAA, PLÖN: AL, EP, K kuni 4 õpilast

Kahjuks peab arvestama, et õpirände tegelikku toimumist mõjutavad erinevates riikides kehtestatud koroonaviiruse piiramise meetmed, mis ei sõltu Rakvere Ametikoolist.

ERASMUS+ PROGRAMM KATAB REISI-, KINDLUSTUS- JA ELAMISKULUD!

MILLEGA KANDIDEERIMISEL ARVESTADA?

 • NB! koroonaviiruse leviku piiramiseks võivad erinevad riigid väga lühikese etteteatamisega muuta riiki sisenemise või seal liikumise tingimusi, nii võidakse varasemalt planeeritud õpiränne ootamatult tühistada või katkestada. Rakvere Ametikool koostöös praktikaid korraldada aitavate partneritega annab endast parima, et õpirändurid saaksid vajadusel kodumaale naasta.
 • Praktika toimumise ajaks peab olema vähemalt 18-aastane. 17-aastaselt saab õpirändes osaleda ainult vanema kirjalikul loal.
 • NB! Koostööpartnerid Saksamaal Plönis ja Leedus Kaunases korraldavad õpirändepraktika ainult õpilastele, kellel on praktika ajal olemas kehtiv Covid-19 tõend täisvaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
 • Põhihariduse baasil õppima asunud peavad õppima vähemalt II kursusel; keskhariduse baasil õppima asunud I kursusel. NB! Kandideerida võivad ka Rakvere Ametikooli vilistlased - 2021. aastal lõpetanud.
 • Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:
 • õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist (õppe)töösse, käitumist koolis ja kooliväliselt,
 • inglise keele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust.

Lisaks võtab komisjon arvesse, et hea õpirändur on:

 • motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline, erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
 • hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
 • aktiivne ja algatusvõimeline,
 • kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ning oskab arvestada kaaslastega.
 • Enne õpetajate komisjoni otsust ja ka kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.
 • Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavates infotundides, mis toimuvad pärast õppetunde.
 • Kohustuslik on sooritada Erasmus+ veebipõhine inglise keele test enne õpirännet.
 • Pärast õpirännet peab täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
 • Peab osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

KANDIDEERIMISEKS esita hiljemalt 19.11.2021 avaldus siin.

Ära unusta avaldusele lisada Europassi CV-d. Ilma CV-ta avaldusi ei võeta arvesse!

Lisainfot annab rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp, kabinet A106, tel 553 3879, katre@rak.ee