Uudised

Õppetöö korraldus 14.12- 20.12 11. detsember rakvere.ametikool


Ajavahemikul 14.12-20.12 toimub õppetöö järgmiselt:

* õppegrupid, kellel puudub tunniplaanis klassiruumi tähis on distantsõppel;

* koolis kohapeal toimuvad tunniplaanijärgsed praktilise töö tunnid („kooli praktika“) järgmistel õppegruppidel: K18; KA20; PA20; PK19; TT19; EP18; EP19; EV19; T18; T20; KE19, AL20b; AM19; AM20K, EP19, AS20, AM19, AM20 ja KEA20;

* KVA20 õppegrupi õpilastel on tunniplaanijärgne individuaalne nõustamine;

* 14.12-18.12 on majas eripedagoog ning toimub nõustamine.

 

Praktilist õpet korraldavad õpetajad arvestavad, et

* õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

* Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

 

Maske saate administraatori käest.

 

NB! Muutunud on ka lõuna ajad (14.12-18.12)!

11.40 K18; KA20; PA20; PK19; TT19 

12.00 EP18; EP19; EV19;  

12.15 T18; T20; KE19 

12.30 AL20b; AM20K;KVA20   

12.45 EP19 

13.30 AM20, KEA20   

* 11:30 Töötajad

Kindlasti jälgige kooli meili!

Püsime terved!

Ajavahemikul 14.12-20.12 toimub õppetöö järgmiselt:

* õppegrupid, kellel puudub tunniplaanis klassiruumi tähis on distantsõppel;

* koolis kohapeal toimuvad tunniplaanijärgsed praktilise töö tunnid („kooli praktika“) järgmistel õppegruppidel: K18; KA20; PA20; PK19; TT19; EP18; EP19; EV19; T18; T20; KE19, AL20b; AM19; AM20K, EP19, AS20, AM19, AM20 ja KEA20;

* KVA20 õppegrupi õpilastel on tunniplaanijärgne individuaalne nõustamine;

* 14.12-18.12 on majas eripedagoog ning toimub nõustamine.

 

Praktilist õpet korraldavad õpetajad arvestavad, et

* õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

* Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

 

Maske saate administraatori käest.

 

NB! Muutunud on ka lõuna ajad (14.12-18.12)!

11.40 K18; KA20; PA20; PK19; TT19 

12.00 EP18; EP19; EV19;  

12.15 T18; T20; KE19 

12.30 AL20b; AM20K;KVA20   

12.45 EP19 

13.30 AM20, KEA20   

* 11:30 Töötajad

Kindlasti jälgige kooli meili!

Püsime terved!