Mälestame koolijuht Ülo Tormi

Loomise kuupäev 24.05.2023

Rakvere Ametikool teatab kurbusega, et meie hulgast on lahkunud Rakvere Kutsekeskkooli esimene direktor Ülo Torm.

Ülo Torm valiti 1981. aastal kooli esimeseks direktoriks ja tegevuste taaskäivitajaks. On sümboolne, et uue kooli rajajaks sai samas koolihoones hariduse saanud mees. Ülo Torm oli nimelt samas hoones varasemalt tegutsenud Rakvere Õpetajate Seminari vilistlane. Uue kooli loomine oli raske. Kooli peahoone oli kasutuskõlbmatu ja tegevust alustati ühiselamus, mis oli veidi paremas olukorras. Esimene lõpuaktus peeti samuti ühiselamus. Ülo Tormi eestvedamisel toimus koolikomplekis remont ja tehnosüsteemide uuendamine. Õpilased said peale remonti tolle aja kohta head tingimused õppetööks. Spordi ja kultuuritegevus koolis oli direktori poolt soositud. Samuti järgis kool tollase ühiskonna ja piirkonna arenguvajadusi. Paralleelselt Rakvere Lihakombinaadi ehitusega hakati koolis õpetama lihatööstuse oskustöölisi ja talude taastamise perioodil talupidamist. Võimaluste avanemisel alustati koostööd Soome ja Rootsi ametikoolidega. Ülo Torm lõpetas oma töö koolidirektorina 1996. aastal.

Rakvere Ametikooli pere jääb direktor Ülo Tormi meenutama hea sõnaga - head õpetamist sulle taevastel radadel.

 

Viimati muudetud 24.05.2023.