Uudised

Ideekonkurss 02. mai rakvere.ametikool


2025/2026 õppeaastast minnakse kutsehariduses üle 4-aastastele õppekavadele. Kutsekeskhariduse uuenduslikud õppekavad on orienteeritud oskuste õppele ja peaksid pakkuma suuremaid valikuvõimalusi nii üldharidus- kui ka erialaõpingutes ning läbivalt arendama õpilaste üldpädevusi. 15.04.2024 esitasid erinevad kutseõppeasutused kokku 39 ideekavandit, mis puudutab 4-aastaseid õppekavasid. Haridus- ja Teadusministeerium valis välja 17 ideed. Rakvere Ametikoolil on võimalus panustada järgmiste ideekavandite arendamisesse:

  1. Ehitustehnoloogiad/hoonete ehitus
  2. Toiduainete tehnoloogia
  3. Logistik-müügispetsialist

2025/2026 õppeaastast minnakse kutsehariduses üle 4-aastastele õppekavadele. Kutsekeskhariduse uuenduslikud õppekavad on orienteeritud oskuste õppele ja peaksid pakkuma suuremaid valikuvõimalusi nii üldharidus- kui ka erialaõpingutes ning läbivalt arendama õpilaste üldpädevusi. 15.04.2024 esitasid erinevad kutseõppeasutused kokku 39 ideekavandit, mis puudutab 4-aastaseid õppekavasid. Haridus- ja Teadusministeerium valis välja 17 ideed. Rakvere Ametikoolil on võimalus panustada järgmiste ideekavandite arendamisesse:

  1. Ehitustehnoloogiad/hoonete ehitus
  2. Toiduainete tehnoloogia
  3. Logistik-müügispetsialist