Uudised

Euroopasse praktikale! 03. juuni rakvere.ametikool


Saksamaale Plöni 16.10.-27.11.2021 AL, EP. NB! AL ainult III kursus.
Hispaaniasse Granadasse 25.10.-18.12.2021 TT, MT, TK, K, PK, IT, T, KE, AL.
Itaaliasse Riminisse 17.10.-27.11.2021 või 09.01.-19.02.2022 K, PK, AL

Lisaks võib kandideerimisavalduse esitada igalt erialalt - püüame õppeaasta jooksul leida õpirändevõimaluse, kahjuks peab arvestama, et õpirände korraldamist mõjutavad erinevates riikides kehtestatud koroonaviiruse piiramise meetmed.

ERASMUS+ PROGRAMM KATAB REISI-, KINDLUSTUS- JA ELAMISKULUD

MILLEGA KANDIDEERIMISEL ARVESTADA?

NB! KOROONAVIIRUSE LEVIKU PIIRAMISEKS VÕIVAD ERINEVAD RIIGID VÄGA LÜHIKESE ETTETEATAMISEGA MUUTA RIIKI SISENEMISE VÕI SEAL LIIKUMISE TINGIMUSI, NII VÕIDAKSE VARASEMALT PLANEERITUD ÕPIRÄNNE OOTAMATULT TÜHISTADA VÕI KATKESTADA. RAKVERE AMETIKOOL KOOSTÖÖS PARTNERITEGA ANNAB ENDAST PARIMA, ET ÕPIRÄNDURID SAAKSID VAJADUSEL KODUMAALE NAASTA.

 • Praktika toimumise ajaks peab olema vähemalt 18-aastane. 17-aastaselt saab õpirändes osaleda ainult vanema kirjalikul loal.
 • Põhihariduse baasil õppima asunud peavad õppima vähemalt II kursusel; keskhariduse baasil õppima asunud I kursusel. NB! Kandideerida võivad ka Rakvere Ametikooli vilistlased - 2021. aastal lõpetanud.

Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:

 • õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist (õppe)töösse, käitumist koolis ja kooliväliselt,
 • inglise keele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust.

Lisaks võtab komisjon arvesse, et hea õpirändur on:

 • motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline, erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
 • hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
 • aktiivne ja algatusvõimeline,
 • kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ning oskab arvestada kaaslastega.

Enne õpetajate komisjoni otsust ja ka kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.
NB! esimese valiku õpirändurite osas teevad õpetajad, õpirände toimumise peab kinnitama ka vastuvõttev kool välisriigis – alles vastuvõtva kooli kinnituse saanud õppurid saavad õpirändesse minna – mõne eriala ja riigi puhul toimub vastuvõtjatega enne otsuse tegemist videointervjuu.

Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavates infotundides, mis toimuvad pärast õppetunde.
Kohustuslik on sooritada Erasmus+ veebipõhine inglise keele test enne ja pärast õpirännet.
Pärast õpirännet peab täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
Peab osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

KANDIDEERIMISEKS esita hiljemalt 10.06.2021 avaldus siit.
Ära unusta avaldusele lisada Europassi CV-d. Ilma CV-ta avaldusi ei võeta arvesse!
Lisainfot annab rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp, kabinet A106, tel 329 5043, katre@rak.ee

Saksamaale Plöni 16.10.-27.11.2021 AL, EP. NB! AL ainult III kursus.
Hispaaniasse Granadasse 25.10.-18.12.2021 TT, MT, TK, K, PK, IT, T, KE, AL.
Itaaliasse Riminisse 17.10.-27.11.2021 või 09.01.-19.02.2022 K, PK, AL

Lisaks võib kandideerimisavalduse esitada igalt erialalt - püüame õppeaasta jooksul leida õpirändevõimaluse, kahjuks peab arvestama, et õpirände korraldamist mõjutavad erinevates riikides kehtestatud koroonaviiruse piiramise meetmed.

ERASMUS+ PROGRAMM KATAB REISI-, KINDLUSTUS- JA ELAMISKULUD

MILLEGA KANDIDEERIMISEL ARVESTADA?

NB! KOROONAVIIRUSE LEVIKU PIIRAMISEKS VÕIVAD ERINEVAD RIIGID VÄGA LÜHIKESE ETTETEATAMISEGA MUUTA RIIKI SISENEMISE VÕI SEAL LIIKUMISE TINGIMUSI, NII VÕIDAKSE VARASEMALT PLANEERITUD ÕPIRÄNNE OOTAMATULT TÜHISTADA VÕI KATKESTADA. RAKVERE AMETIKOOL KOOSTÖÖS PARTNERITEGA ANNAB ENDAST PARIMA, ET ÕPIRÄNDURID SAAKSID VAJADUSEL KODUMAALE NAASTA.

 • Praktika toimumise ajaks peab olema vähemalt 18-aastane. 17-aastaselt saab õpirändes osaleda ainult vanema kirjalikul loal.
 • Põhihariduse baasil õppima asunud peavad õppima vähemalt II kursusel; keskhariduse baasil õppima asunud I kursusel. NB! Kandideerida võivad ka Rakvere Ametikooli vilistlased - 2021. aastal lõpetanud.

Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:

 • õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist (õppe)töösse, käitumist koolis ja kooliväliselt,
 • inglise keele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust.

Lisaks võtab komisjon arvesse, et hea õpirändur on:

 • motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline, erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
 • hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
 • aktiivne ja algatusvõimeline,
 • kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ning oskab arvestada kaaslastega.

Enne õpetajate komisjoni otsust ja ka kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.
NB! esimese valiku õpirändurite osas teevad õpetajad, õpirände toimumise peab kinnitama ka vastuvõttev kool välisriigis – alles vastuvõtva kooli kinnituse saanud õppurid saavad õpirändesse minna – mõne eriala ja riigi puhul toimub vastuvõtjatega enne otsuse tegemist videointervjuu.

Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavates infotundides, mis toimuvad pärast õppetunde.
Kohustuslik on sooritada Erasmus+ veebipõhine inglise keele test enne ja pärast õpirännet.
Pärast õpirännet peab täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
Peab osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

KANDIDEERIMISEKS esita hiljemalt 10.06.2021 avaldus siit.
Ära unusta avaldusele lisada Europassi CV-d. Ilma CV-ta avaldusi ei võeta arvesse!
Lisainfot annab rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp, kabinet A106, tel 329 5043, katre@rak.ee