Teach Me Wood

Projekti nimi
Teach Me Wood

Koduleht: http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=26051182link opens on new page

 

Rahastaja
S.A. Archimedes Hariduskoostöö Keskus
Euroopa Liidu elukestva õppe programmi allprogramm Leonardo da Vinci
www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=61link opens on new page

Eraldatud toetus on 20 000 €

Eesmärk
Parendada puiduerialade õpilaste ettevalmistust sisenemiseks Euroopa tööturule edendades õpilaste ja ka erialaõpetajate oskusi erinevates Euroopa puidutöö valdkondades ja suurendades nende kultuuridevahelisi kompetentse. Vastastikku õppides mitmekesistavad projektis osalevad Euroopa kutsekoolid partnerriikides pakutavat õpet ja suurendavad omandatud oskuste vastastikust tunnustamist, mis tõstab ametiõppe kvaliteeti ja mainet.

Kavandatud tegevused
Projekti raames korraldavad ja osalevad partnerid erinevates puidutöö alastes töötubades, koguvad õppematerjale, edendades sellega puiduerialade väljaõpet ja vastavust Euroopa tööturu nõuetele.

Toimumise aeg
2013 - 2015

Projekti koordinaator
Berufsbildende Schulen des Landkreises Peine - Saksamaa
http://bbs-peine.delink opens on new page

Partnerid:

link opens on new page link opens on new page link opens on new page link opens on new page link opens on new page
Avaldatud 19.03.2020. Viimati muudetud 19.03.2020.