Rakvere Ametikooli õpilaste ja töötajate õpiränne 2024/25 õppeaastal

Projekti nimi
Rakvere Ametikooli õpilaste ja töötajate õpiränne 2024/25 õppeaastal

Rahastaja
Erasmus+ programm

Tegevused
Rakvere Ametikooli kutseõppe õpilaste õpiränne
Rakvere Ametikooli töötajate õpiränne

Eesmärk
1. Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi EL ja EMP riikides suurendades nende konkurentsivõimet tööturul.
2. Aidata kaasa kooli töötajate ametialasele arengule, arendada nende rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppeprotsessi ja toetada kooli arengut

Projekti toimumise aeg
01.06.2024 - 31.08.2025

Kontakt
Avaldatud 01.07.2024. Viimati muudetud 01.07.2024.