PRÕM tegevus 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“

PRÕMi tegevuse 8.6 raames luuakse töökohapõhise õppe koolituskohti ajavahemikus 1. oktoober 2015 – 30. juuni 2022 aastal õpinguid alustavatele õpilastele. Täiendavate töökohapõhise õppe koolituskohtade loomise eesmärgiks on tagada lisaõppekohad tasemeõppes töökohapõhises õppes õppida soovijatele.

 

Loe lisaks töökohapõhisest õppest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt https://www.hm.ee/et/opipoisslink opens on new page

 

Lisainfo:

Kontakt
Avaldatud 02.10.2020. Viimati muudetud 02.10.2020.