Keevitus- ja metallitööd (3a)

Põhihariduse nõudega | koolipõhine õpe | 3 a


Keevitus- ja metallitöö erialal õppima asudes omandad nii kutse- kui ka keskhariduse. 
Keevitaja  tööks on keevitustööde ettevalmistamine, konstruktsiooni koostamine vastavalt joonisele, poolautomaatkeevitustööd, TIG-keevitustööd või käsikaarkeevitustööd lähtuvalt kvaliteedinõuetest ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist. Keevitaja ametis töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes ning tuleb olla valmis töötama ebamugavas asendis, taluma temperatuurikõikumist, kõrgust ja müra. Töö eeldab püsivust, täpsust, analüüsi oskust, jooniste lugemise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks. 

Edukaid õpinguid erialal toetavad teadmised keemiast, füüsikast ja matemaatikast. 

 

Õppima asumise tingimused  

 • Põhiharidus  
 • Osalemine vastuvõtu protsessis 
 • Õppima asujal peab õppetöökojas töötamiseks olema: isiklikud erialale vastavad tööriided, turvajalanõud ja isetumenev keevitusmask. 

 

Praktika- ja töövõimalused  

Keevitajad leiavad tööd põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes, aga ka energeetika-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes firmades, kus tehakse keevitustöid. Keevitusteenuseid vajatakse ka paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel. Kutsetunnistusega keevitaja leiab rakendust lisaks Eestile ka teistes Euroopa riikides. Eriala annab häid väljavaateid ettevõtlusega alustamiseks. 

 

Omandad kvalifikatsiooni  

Õppekava läbimisel omandad keskhariduse ning kutsekvalifikatsiooni Keevitaja, tase 4link opens on new page

 

Õpi edasi  

Edukal kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrghariduses inseneeria suunal.  

 

Vastuvõtt 2024  

Keevitus- ja metallitöö õppele sisseastumisel kujuneb üldainete testi, vestluse ja varasemate õpitulemuste põhjal, vastavalt vastuvõtu tingimustele ja korrale vastuvõetavate pingerida.

Vastuvõtukomisjoni otsusest ja oma positsioonist pingereas saab õppija teada SAIS-is. 

Paiknemine pingereas on aluseks vastuvõtukomisjonile otsuse langetamiseks. 

Üldainete testi (max 20 punkti) käigus kontrollitakse teadmiseid järgnevates teemades: 

 • Ajalugu 
 • Eesti keel 
 • Füüsika 
 • Keemia 
 • Inglise keel 
 • Matemaatika 

Vastuvõtu vestluse (max 16 punkti) käigus tuleb kandidaadil suuliselt: 

 • Tutvustada ja iseloomustada ennast. 
 • Põhjendada eriala valikut.  
 • Kirjeldada võimalikke eriala rakendusviise. 

Varasemate õpitulemuste arvestamisel (max 24 punkti) võetakse aluseks järgmiste õppeainete tulemus lõputunnistuselt: 

 • Eesti keel 
 • Füüsika 
 • Keemia 
 • Inglise keel 
 • Matemaatika 
 • Tehnoloogiaõpetus 
 • Loovtöö 
 • Kehaline kasvatus 

Kogu vastuvõtu protsessiga on võimalik koguda maksimaalselt 60 punkti. 

Õppekavalink opens on new page
Rakenduskavalink opens on new page
Üldõpingute rakenduskavalink opens on new page

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa koduleheltlink opens on new page

Kandideerimine & lisainfo
Avaldatud 01.09.2021. Viimati muudetud 01.07.2024.