Õpime kogenud meistritelt


Projekti nimi
Õpime kogenud meistritelt

Rahastaja
S.A. Archimedes Hariduskoostöö Keskus
Euroopa Liidu elukestva õppe programmi allprogramm Leonardo da Vinci
http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=61

Eraldatud toetus on 8436€

 

Kavandatud tegevused
Eesti partnerkoolide ehituspuusepa eriala õpetajate nädalane lähetus Islandile ja Austriasse.

Eesmärk
Aidata kaasa ehituspuusepa eriala õpetajate ametialasele arengule kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest. Parendada osalejate arusaamist teiste riikide koolitussüsteemidest ning praktilisest töökorraldusest, -kultuurist, -tavadest ja meetoditest, tõusta lähetustel osalenute erialast pädevust ja professionaalsust.

Osalejad

  • 20.-26.oktoober 2013 Islandil: Heldur Veidenbaum (RAK), Aita Kahha (Tartu KHK), Janek Suu (Pärnumaa KHK)
  • 16.-23.märts 2013 Austrias: Hanno Jõe (RAK), Edvard Lõhmus (Tartu KHK), Karli Edo (Pärnumaa KHK)

Projekti toimumise aeg
juuni 2013 - juuni 2014

Partnerid Eestis:

Vahendavad partnerid välisriikides:

Loe ka:

Õpime kogenud meistritelt, Island 2013 Õpime kogenud meistritelt, Austria 2014

Projekti nimi
Õpime kogenud meistritelt

Rahastaja
S.A. Archimedes Hariduskoostöö Keskus
Euroopa Liidu elukestva õppe programmi allprogramm Leonardo da Vinci
http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=61

Eraldatud toetus on 8436€

 

Kavandatud tegevused
Eesti partnerkoolide ehituspuusepa eriala õpetajate nädalane lähetus Islandile ja Austriasse.

Eesmärk
Aidata kaasa ehituspuusepa eriala õpetajate ametialasele arengule kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest. Parendada osalejate arusaamist teiste riikide koolitussüsteemidest ning praktilisest töökorraldusest, -kultuurist, -tavadest ja meetoditest, tõusta lähetustel osalenute erialast pädevust ja professionaalsust.

Osalejad

  • 20.-26.oktoober 2013 Islandil: Heldur Veidenbaum (RAK), Aita Kahha (Tartu KHK), Janek Suu (Pärnumaa KHK)
  • 16.-23.märts 2013 Austrias: Hanno Jõe (RAK), Edvard Lõhmus (Tartu KHK), Karli Edo (Pärnumaa KHK)

Projekti toimumise aeg
juuni 2013 - juuni 2014

Partnerid Eestis:

Vahendavad partnerid välisriikides:

Loe ka:

Õpime kogenud meistritelt, Island 2013 Õpime kogenud meistritelt, Austria 2014

Katre Lomp