Mobility Into Reality V


Projekti nimi
Mobility Into Reality V
 
 
Eesmärk
Aidata kaasa kooli töötajate ametialasele arengule stažeerimise ja/või kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut.
 
Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste õpirände praktika erinevates Euroopa  riikides.
Rakvere Ametikooli töötajate õpiränne erinevates Euroopa riikides.

Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse (töö)kultuuriga riikides, parandada võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust, iseseisva toimetuleku ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.

Tegevused

 • 148 õpilase õpiränne sh:
 • 22 autoethniku eriala õpilast praktikatel Hispaanias, Hollandis, Horvaatias, Leedus, Maltal, Norras, Saksamaal ja Taanis
 • 16 puitkonstruktsioonide ehitaja eriala õpilaste praktikal Taanis, Poolas ja Prantsusmaal
 • 15 puhastusteeninduse eriala õpilast praktikal Soomes
 • 13 keevitaja eriala õpilast praktikal Soomes, Hispaanias ja Taanis
 • 12 IT-süsteemide nooremspetialisti eriala õpilast praktikal Hispaanias, Sloveenias, Saksamaal ja Taanis
 • 10 ehitusviimistleja eriala õpilast praktikal Taanis, Maltal, Saksamaal ja Poolas
 • 10 tisleri eriala õpilast praktika Hispaanias, Prantsusmaal ja Horvaatias
 • 10 turismikorraldaja eriala õpilast praktikal Hispaanias
 • 8 automaalri eriala õpilast praktikal Norras ja Horvaatias
 • 7 pagar-kondiitri eriala õpilast praktikal Itaalias, Hispaanias, Taanis ja Saksamaal
 • 6 kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja eriala õpilast praktikal Taanis
 • 6 veokorraldaja-logistik eriala õpilast praktikal Leedus ja Lätis
 • 5 maaturismiteenindaja eriala õpilast praktikal Hispaanias
 • 4 koka eriala õpilast praktikal Taanis
 • 2 majutusteenindaja eriala õpilast praktikal Hispaanias
 • 2 toitlusteenindaja eriala õpilast praktikal Hispaanias

 

 • 33 töötajate õpirännet sh:
 • 11 autovaldkonna õpetajatele Horvaatias, Leedus, Soomes
 • 8 toitlustus-teenindus-turismi valdkonna õpetajateleTaanis, Lätis, Hispaanias, Saksamaal ja Hispaanias
 • 4 puiduvaldkonna õpetajatele Leedus ja Saksamaal
 • 3 ehitusvaldkonna õpetajatele Taanis ja Prantsusmaal
 • 2 metallivaldkonna õpetajatele Taanis
 • 2 puhastusteeninduse valdkonna õpetajatele Soomes
 • 1 logistikavaldkonna õpeetajale Leedus
 • 2 tugipersonali töötajale Saksamaal

 

 • 2 välisriigi eksperi kutsumine Rakvere Ametikooli praktilisi tunde andma
Projekti nimi
Mobility Into Reality V
 
 
Eesmärk
Aidata kaasa kooli töötajate ametialasele arengule stažeerimise ja/või kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut.
 
Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste õpirände praktika erinevates Euroopa  riikides.
Rakvere Ametikooli töötajate õpiränne erinevates Euroopa riikides.

Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse (töö)kultuuriga riikides, parandada võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust, iseseisva toimetuleku ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.

Tegevused

 • 148 õpilase õpiränne sh:
 • 22 autoethniku eriala õpilast praktikatel Hispaanias, Hollandis, Horvaatias, Leedus, Maltal, Norras, Saksamaal ja Taanis
 • 16 puitkonstruktsioonide ehitaja eriala õpilaste praktikal Taanis, Poolas ja Prantsusmaal
 • 15 puhastusteeninduse eriala õpilast praktikal Soomes
 • 13 keevitaja eriala õpilast praktikal Soomes, Hispaanias ja Taanis
 • 12 IT-süsteemide nooremspetialisti eriala õpilast praktikal Hispaanias, Sloveenias, Saksamaal ja Taanis
 • 10 ehitusviimistleja eriala õpilast praktikal Taanis, Maltal, Saksamaal ja Poolas
 • 10 tisleri eriala õpilast praktika Hispaanias, Prantsusmaal ja Horvaatias
 • 10 turismikorraldaja eriala õpilast praktikal Hispaanias
 • 8 automaalri eriala õpilast praktikal Norras ja Horvaatias
 • 7 pagar-kondiitri eriala õpilast praktikal Itaalias, Hispaanias, Taanis ja Saksamaal
 • 6 kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja eriala õpilast praktikal Taanis
 • 6 veokorraldaja-logistik eriala õpilast praktikal Leedus ja Lätis
 • 5 maaturismiteenindaja eriala õpilast praktikal Hispaanias
 • 4 koka eriala õpilast praktikal Taanis
 • 2 majutusteenindaja eriala õpilast praktikal Hispaanias
 • 2 toitlusteenindaja eriala õpilast praktikal Hispaanias

 

 • 33 töötajate õpirännet sh:
 • 11 autovaldkonna õpetajatele Horvaatias, Leedus, Soomes
 • 8 toitlustus-teenindus-turismi valdkonna õpetajateleTaanis, Lätis, Hispaanias, Saksamaal ja Hispaanias
 • 4 puiduvaldkonna õpetajatele Leedus ja Saksamaal
 • 3 ehitusvaldkonna õpetajatele Taanis ja Prantsusmaal
 • 2 metallivaldkonna õpetajatele Taanis
 • 2 puhastusteeninduse valdkonna õpetajatele Soomes
 • 1 logistikavaldkonna õpeetajale Leedus
 • 2 tugipersonali töötajale Saksamaal

 

 • 2 välisriigi eksperi kutsumine Rakvere Ametikooli praktilisi tunde andma

Katre Lomp