Mobility Into Reality IV

Projekti nimi
Mobility Into Reality IV

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-pluslink opens on new page

 

Eraldatud toetus on 60 756 €

 

Eesmärk

Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse töökultuuri ja kultuuriga riikides, parandada nende võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust ja kohanemisvõimet, iseseisvat toimetulekut ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.

 

Aidata kaasa töötajate ametialasele arengule stažeerimise ja/või kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, parendada teadmisi teiste riikide koolitusüsteemidest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut                                                                              

 

Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste 6 nädalased praktikaperioodid välisriikides. Rakvere Ametikooli töötajate õpiränne erinevatesse EL riikidesse.

 

Toimumise aeg
Juuli 2019 - mai 2020

 

Osalejad:

7 Rakvere Ametikooli õpilast ja vilistlast (aasta jooksul pärast kooli lõpetamist)  praktikal erinevate riikide ettevõtetes.

9 kooli töötajat õppevisiitidel erinevate riikide partnerkoolidesse.

 

Jälgi õpilaste tegemisi õpirändel Intagramis: Meistrid Erasmusplusis

Avaldatud 19.03.2020. Viimati muudetud 19.03.2020.