Mobility Into Reality IV


Projekti nimi
Mobility Into Reality IV

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Eraldatud toetus on 60 756 €

 

Eesmärk

Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse töökultuuri ja kultuuriga riikides, parandada nende võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust ja kohanemisvõimet, iseseisvat toimetulekut ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.

 

Aidata kaasa töötajate ametialasele arengule stažeerimise ja/või kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, parendada teadmisi teiste riikide koolitusüsteemidest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut                                                                              

 

Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste 6 nädalased praktikaperioodid välisriikides. Rakvere Ametikooli töötajate õpiränne erinevatesse EL riikidesse. Teise riigi ettevõtte spetsialist Rakvere Ametikoolis õpetamas.

 

Toimumise aeg
juuli 2019 - juuni 2021

 

Osalejad:

11 Rakvere Ametikooli õpilast praktikal erinevate riikide ettevõtetes. 9 kooli töötajat õppevisiitidel erinevate riikide partnerkoolidesse.
Pagar Prantsusmaalt õpetamas traditsiooniliste prantsuse küpsetiste valmistamist Rakvere Ametikoolis.

 

Jälgi õpilaste tegemisi õpirändel Instagramis: Meistrid Erasmusplusis

 

Vastuvõtvad partnerid välisriikides:

M.E.P. Europrojects Granada Hispaanias
Sistema Turismo S.R.L Itaalias
Association Drôme Ardèche de Formation Professionnelle Prantsusmaal
Graafschap College Hollandis
mboRijnland Hollandis
Koolituskeskus Mercantec Taanis
German Boada S.A. Hispaanias
Boulangerie Messerlin Prantsusmaal

 

 

Projekti nimi
Mobility Into Reality IV

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Eraldatud toetus on 60 756 €

 

Eesmärk

Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse töökultuuri ja kultuuriga riikides, parandada nende võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust ja kohanemisvõimet, iseseisvat toimetulekut ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.

 

Aidata kaasa töötajate ametialasele arengule stažeerimise ja/või kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, parendada teadmisi teiste riikide koolitusüsteemidest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut                                                                              

 

Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste 6 nädalased praktikaperioodid välisriikides. Rakvere Ametikooli töötajate õpiränne erinevatesse EL riikidesse. Teise riigi ettevõtte spetsialist Rakvere Ametikoolis õpetamas.

 

Toimumise aeg
juuli 2019 - juuni 2021

 

Osalejad:

11 Rakvere Ametikooli õpilast praktikal erinevate riikide ettevõtetes. 9 kooli töötajat õppevisiitidel erinevate riikide partnerkoolidesse.
Pagar Prantsusmaalt õpetamas traditsiooniliste prantsuse küpsetiste valmistamist Rakvere Ametikoolis.

 

Jälgi õpilaste tegemisi õpirändel Instagramis: Meistrid Erasmusplusis

 

Vastuvõtvad partnerid välisriikides:

M.E.P. Europrojects Granada Hispaanias
Sistema Turismo S.R.L Itaalias
Association Drôme Ardèche de Formation Professionnelle Prantsusmaal
Graafschap College Hollandis
mboRijnland Hollandis
Koolituskeskus Mercantec Taanis
German Boada S.A. Hispaanias
Boulangerie Messerlin Prantsusmaal

 

 

Katre Lomp