Mobility Into Reality


Projekti nimi
Mobility Into Reality

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Eraldatud toetus on 239 316 €

 

Eesmärk
Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse töökultuuri ja kultuuriga riikides, suurendada nende võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust ja kohanemisvõimet, iseseisvat toimetulekut ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.

Aidata kaasa õpetajate ametialasele arengule kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, parendada teadmisi tesiste riikide koolitusüsteemidest ning praktilisest korraldusest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ning toetada kooli arengut.

Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste 4-6 nädalased praktikaperioodid Soome, Taani, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Sloveenia, Leedu, Suurbritannia ja Prantsumaa ettevõtetes.

Toimumise aeg
juuni 2016 - mai 2018

Osalejad:

96 Rakvere Ametikooli õpilast ja vilistlast (aasta jooksul pärast kooli lõpetamist) praktikal erinevate riikide ettevõtetes.

 • 29.10.-26.11.2016 keevitaja eriala õpilased Dima Deket ja Hendrik Rosenthal praktikal Soomes
 • 5.11.-3.12.2016 autehniku eriala õpilased Magnar Kadastik ja Nikita Drõndin praktikal Leedus
 • 6.11.16.12.2016 koka eriala õpilased Karl Martin Randväli ja Kerttu Kesler ning pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilased Külve Mund ja Maarja-Liis Lubja praktikal Itaalias
 • 6.11.-16.12.2016 koka eriala õpilane Andro Meldre, arvutid ja arvutivõrgud eriala õpilane Tomi Kivilo, autotehniku eriala õpilane Kevin Vahisalu, ehitusviimistleja eriala õpilane Joost Podekrat ja keevitaja eriala õpilane Heigo Länts praktikal Taanis.
 • 6.11.-16.12.2016 koka eriala õpilane Kerli Šitova, pagar-kondiitri eriala õpilane Anna-Ly Juhani ja automaalri eriala õpilane Hans Keskülla praktikal Prantsusmaal
 • 7.11.-16.12.2016 keevitaja eriala õpilased Rain Vavilov ja Tauri Liivak praktikal Soomes
 • 7.11.-16.12.2016 majutusteenindaja eriala õpilased Ele Käänik ja Moonika Põldme ning toitlustusteenindaja eriala õpilased Mariliis Kivipõld ja Hanna-Liis Tilling praktikal Hispaanias
 • 12.11.-10.12.2016 autotehniku eriala õpilased Vadim Rubljov ja Andres Mägi praktikal Soomes
 • 4.03.-2.04.2017 tisleri eriala õpilased Kristen Seppen, Kauro Piiskoppel ja Oliver Valdre praktikal Saksamaal
 • 04.03.-02.04.2017 koka eriala õpilased Annett Timmer ja Sven-Marten Liaks ning arvutid ja arvutivõrgud eriala õpilased Tomi Kivilo ja Gert Murd praktikal Sloveenias
 • 12.-25.03.2017 autodiegnostiku eriala õpilane Kevin Vahisalu praktikal Taanis
 • 20.03.-28.04.2017 IT-süsteemide spetsialisti eriala õpilased Reno Lipp ja Erko Sten Hürges praktikal Soomes
 • 1.-29.04.2017 arvutid ja arvutivõrgud eriala õpilane Raul Sammelselg praktikal Saksamaal
 • 23.04.-02.06.2017 koka eriala õpilased Siim Lümat ja Sander Kams, autotehniku eriala õpilased Mart Pikkoja ja Andre Tammaru ning ehituspuusepa eriala õpilane Richi Pamberg praktikal Saksamaal
 • 24.04.-02.06.2017 kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja eriala õpilased Hallar Okas, Jarmo Krahe ja Margus Lepp ning keevitaja eriala õpilane Karl Ossi praktikal Saksamaal
 • 06.05.-04.06.2017 autotehniku eriala õpilased Erik Aitsen ja Eger-Erik Uustal praktikal Ühendkuningriigis
 • 01.10.-10.11.2017 koka eriala õpilased Renno Piho, Reio Arba ja Mark Kolkotin ning pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilane Martin Agar praktikal Itaalias
 • 02.10.-10.112017 majutusteeninduse eriala õpilased Karolina Sibrik ja Anete Kristel ning toitlusteeninduse eriala õpilased Demi Kivilo, Lisette Kaselo ja Anne-Mari Ott praktikal Hispaanias
 • 15.10.-25.11.2017 pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilane Laura Vill, koka eriala õpilane Siim Lümat ja automaalri eriala õpilane Kristjan Karl Pihlakas praktikal Prantsusmaal
 • 22.10.-01.12.2017 keevitaja eriala õpilane Ründo Jõgiste ja IT-süsteemide nooremspetsialisti erialala õpilane Lauri Vaino ning ehitusviimistleja eriala õpilased Anneli Tomik ja Anna Liisa Kaasik praktikal Taanis
 • 04.11.-03.12.2017 autotehniku eriala õpilased Renet Lopetas ja Karl-Martin Pillesson praktikal Leedus
 • 19.11.-16.12.2017 autotehniku eriala õpilased Rauno Vavilov ja Ats Art Ilves praktikal Soomes
 • 15.01.-23.02.2018 keevitaja eriala õpilased Engo Väli ja Gert Evert ning IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õpilased Kevin Paalo ja Glen Vinkel praktikal Soomes.
 • 29.01.-09.03.2018 keevitaja erialaõpilane Helen Truska, ehitusviimistleja eriala õpilane Renate Veber ning pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilased Karin Kudre ja Piret Mäe praktikal Saksamaal.
 • 28.02.-29.03.2018 koka eriala õpilane Denis Nilov, pagair- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilane Mai-Liis Altermann ning IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õpilased Aivi Reinula ja Kevin Põldver praktikal Sloveenias.
 • 28.02.-29.03.2018 ehitusviimistleja eriala õpilane Kersti Vettik ning kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja eriala õpilased Imre-Ingmar Lehtoja ja Timo Reelo praktikal Prantsusmaal.
 • 11.03.-21.04.2018 koka eriala õpilased Mailis Kihulane ja Andra Aavaste, autotehniku eriala õpilased Eduard Rettel ja Rainer Meerits ning ehituspuusepa eriala õpilane Timo Saaliste praktikal Saksamaal.
 • 07.04.-06.05.2018 ehitusviimistleja eriala õpilane Jaana Kuusemets ja kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja eriala õpilane Holger Toots praktikal Soomes.
 • 09.04.-08.05.2018 autotehniku eriala õpilane Marek Rosenfeldt ja automaalri eriala õpilane Andreas Zadonski praktikal  Norras.
 • 14.04.-13.05.2018 autotehniku eriala õpilased Kerli Popov ja Gert Nõmmik praktikal Hispaanias.
 • 14.04.-13.05.2018 tisleri eriala õpilased Konstantin Kebrin, Sander Villmann ja Ken-Kasper Usai praktikal Saksamaal.

6 Rakvere Ametikool õpetajat õppevisiidil/stažeerimas Prantsusmaal, Leedus, Soomes ja Hispaanias.

 • 20.11.-09.12.2016 Riho Mäe stažeerimas Soomes
 • 27.03.-07.04.2017 Hanno Jõe ja Raiko Kaasik stažeerimas Prantsusmaal
 • 17.-21.04.2017 Jelena Laidinen õppevisiidil Leedus
 • 15.-21.10.2017 Eda Vallimäe õppevisiidil Prantsusmaal
 • 14.-21.04.2018 Kristina Alunurm õppevisiidil Hispaanias

Vastuvõtvad partnerid välisriikides:

Loe ka

Hispaanias praktikal 2018

 

Projekti nimi
Mobility Into Reality

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Eraldatud toetus on 239 316 €

 

Eesmärk
Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse töökultuuri ja kultuuriga riikides, suurendada nende võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust ja kohanemisvõimet, iseseisvat toimetulekut ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.

Aidata kaasa õpetajate ametialasele arengule kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, parendada teadmisi tesiste riikide koolitusüsteemidest ning praktilisest korraldusest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ning toetada kooli arengut.

Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste 4-6 nädalased praktikaperioodid Soome, Taani, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Sloveenia, Leedu, Suurbritannia ja Prantsumaa ettevõtetes.

Toimumise aeg
juuni 2016 - mai 2018

Osalejad:

96 Rakvere Ametikooli õpilast ja vilistlast (aasta jooksul pärast kooli lõpetamist) praktikal erinevate riikide ettevõtetes.

 • 29.10.-26.11.2016 keevitaja eriala õpilased Dima Deket ja Hendrik Rosenthal praktikal Soomes
 • 5.11.-3.12.2016 autehniku eriala õpilased Magnar Kadastik ja Nikita Drõndin praktikal Leedus
 • 6.11.16.12.2016 koka eriala õpilased Karl Martin Randväli ja Kerttu Kesler ning pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilased Külve Mund ja Maarja-Liis Lubja praktikal Itaalias
 • 6.11.-16.12.2016 koka eriala õpilane Andro Meldre, arvutid ja arvutivõrgud eriala õpilane Tomi Kivilo, autotehniku eriala õpilane Kevin Vahisalu, ehitusviimistleja eriala õpilane Joost Podekrat ja keevitaja eriala õpilane Heigo Länts praktikal Taanis.
 • 6.11.-16.12.2016 koka eriala õpilane Kerli Šitova, pagar-kondiitri eriala õpilane Anna-Ly Juhani ja automaalri eriala õpilane Hans Keskülla praktikal Prantsusmaal
 • 7.11.-16.12.2016 keevitaja eriala õpilased Rain Vavilov ja Tauri Liivak praktikal Soomes
 • 7.11.-16.12.2016 majutusteenindaja eriala õpilased Ele Käänik ja Moonika Põldme ning toitlustusteenindaja eriala õpilased Mariliis Kivipõld ja Hanna-Liis Tilling praktikal Hispaanias
 • 12.11.-10.12.2016 autotehniku eriala õpilased Vadim Rubljov ja Andres Mägi praktikal Soomes
 • 4.03.-2.04.2017 tisleri eriala õpilased Kristen Seppen, Kauro Piiskoppel ja Oliver Valdre praktikal Saksamaal
 • 04.03.-02.04.2017 koka eriala õpilased Annett Timmer ja Sven-Marten Liaks ning arvutid ja arvutivõrgud eriala õpilased Tomi Kivilo ja Gert Murd praktikal Sloveenias
 • 12.-25.03.2017 autodiegnostiku eriala õpilane Kevin Vahisalu praktikal Taanis
 • 20.03.-28.04.2017 IT-süsteemide spetsialisti eriala õpilased Reno Lipp ja Erko Sten Hürges praktikal Soomes
 • 1.-29.04.2017 arvutid ja arvutivõrgud eriala õpilane Raul Sammelselg praktikal Saksamaal
 • 23.04.-02.06.2017 koka eriala õpilased Siim Lümat ja Sander Kams, autotehniku eriala õpilased Mart Pikkoja ja Andre Tammaru ning ehituspuusepa eriala õpilane Richi Pamberg praktikal Saksamaal
 • 24.04.-02.06.2017 kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja eriala õpilased Hallar Okas, Jarmo Krahe ja Margus Lepp ning keevitaja eriala õpilane Karl Ossi praktikal Saksamaal
 • 06.05.-04.06.2017 autotehniku eriala õpilased Erik Aitsen ja Eger-Erik Uustal praktikal Ühendkuningriigis
 • 01.10.-10.11.2017 koka eriala õpilased Renno Piho, Reio Arba ja Mark Kolkotin ning pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilane Martin Agar praktikal Itaalias
 • 02.10.-10.112017 majutusteeninduse eriala õpilased Karolina Sibrik ja Anete Kristel ning toitlusteeninduse eriala õpilased Demi Kivilo, Lisette Kaselo ja Anne-Mari Ott praktikal Hispaanias
 • 15.10.-25.11.2017 pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilane Laura Vill, koka eriala õpilane Siim Lümat ja automaalri eriala õpilane Kristjan Karl Pihlakas praktikal Prantsusmaal
 • 22.10.-01.12.2017 keevitaja eriala õpilane Ründo Jõgiste ja IT-süsteemide nooremspetsialisti erialala õpilane Lauri Vaino ning ehitusviimistleja eriala õpilased Anneli Tomik ja Anna Liisa Kaasik praktikal Taanis
 • 04.11.-03.12.2017 autotehniku eriala õpilased Renet Lopetas ja Karl-Martin Pillesson praktikal Leedus
 • 19.11.-16.12.2017 autotehniku eriala õpilased Rauno Vavilov ja Ats Art Ilves praktikal Soomes
 • 15.01.-23.02.2018 keevitaja eriala õpilased Engo Väli ja Gert Evert ning IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õpilased Kevin Paalo ja Glen Vinkel praktikal Soomes.
 • 29.01.-09.03.2018 keevitaja erialaõpilane Helen Truska, ehitusviimistleja eriala õpilane Renate Veber ning pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilased Karin Kudre ja Piret Mäe praktikal Saksamaal.
 • 28.02.-29.03.2018 koka eriala õpilane Denis Nilov, pagair- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilane Mai-Liis Altermann ning IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õpilased Aivi Reinula ja Kevin Põldver praktikal Sloveenias.
 • 28.02.-29.03.2018 ehitusviimistleja eriala õpilane Kersti Vettik ning kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja eriala õpilased Imre-Ingmar Lehtoja ja Timo Reelo praktikal Prantsusmaal.
 • 11.03.-21.04.2018 koka eriala õpilased Mailis Kihulane ja Andra Aavaste, autotehniku eriala õpilased Eduard Rettel ja Rainer Meerits ning ehituspuusepa eriala õpilane Timo Saaliste praktikal Saksamaal.
 • 07.04.-06.05.2018 ehitusviimistleja eriala õpilane Jaana Kuusemets ja kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja eriala õpilane Holger Toots praktikal Soomes.
 • 09.04.-08.05.2018 autotehniku eriala õpilane Marek Rosenfeldt ja automaalri eriala õpilane Andreas Zadonski praktikal  Norras.
 • 14.04.-13.05.2018 autotehniku eriala õpilased Kerli Popov ja Gert Nõmmik praktikal Hispaanias.
 • 14.04.-13.05.2018 tisleri eriala õpilased Konstantin Kebrin, Sander Villmann ja Ken-Kasper Usai praktikal Saksamaal.

6 Rakvere Ametikool õpetajat õppevisiidil/stažeerimas Prantsusmaal, Leedus, Soomes ja Hispaanias.

 • 20.11.-09.12.2016 Riho Mäe stažeerimas Soomes
 • 27.03.-07.04.2017 Hanno Jõe ja Raiko Kaasik stažeerimas Prantsusmaal
 • 17.-21.04.2017 Jelena Laidinen õppevisiidil Leedus
 • 15.-21.10.2017 Eda Vallimäe õppevisiidil Prantsusmaal
 • 14.-21.04.2018 Kristina Alunurm õppevisiidil Hispaanias

Vastuvõtvad partnerid välisriikides:

Loe ka

Hispaanias praktikal 2018

 

Katre Lomp