Kutsevaliku õppe jätkamine Rakvere Ametikoolis sihtgrupi vajadustest lähtuvalt

3.veebruarist 2021 käivitus projekt Kutsevaliku õppe jätkamine Rakvere Ametikoolis sihtgrupi vajadustest lähtuvalt.

Projekti kood: 2014-2021.1.05.20-0071

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus Norra RÜ

Eraldatud toetus on 138900 eurot

Projekti peamiseks eesmärgiks on haridustee katkestanud või ummikseisu sattunud noorte tagasi toomine hariduse juurde. Eesmärgiks on kutsevaliku õppes arendada noorte õpiharjumusi ja erialaseid oskuseid ning toetada nende edasiseid valikuid pärast õpingute

Lõpetamist. Õppekava arendab õpi- ja karjääri planeerimise oskuseid ning tutvustab erinevaid erialasid. Lisaks õppetööle on planeeritud eelnevale kogemusele toetudes õppijatele sihtgrupi eripära ja vajadusi arvestavad tõhusad toetusmeetmed.

 

Kokku korraldatakse projekti jooksul 6 kutsevaliku kursust 60 õppijale (ühel kursusel 10).

Projekti kaasatakse kooli partnerite hulgast välisekspert Sloveeniast, kellel on kogemus NEET noorte kaasamisel koostöös kohaliku tööhõive organisatsiooniga. Sloveenia kaasab noored (üksikud õppekohad) kutseõppe raames tavagruppide juurde. Lisaks on nendel välja töötatud erinevad meetmed, et soodustada NEET noorte koolis käimist. Kool soovib nende kogemusega tutvuda ning selleks korraldatakse veebi vahendusel koolitus, et jagada kahe kooli kogemusi ning analüüsida nende rakendamise võimalusi.

 

Projekt toimumise aeg: 03.02.2021-  30.07.2023

Projektijuhid:

Kätlin Kruve
56723447 
 
Raili Sirgmets
56461112
Avaldatud 01.02.2022. Viimati muudetud 01.02.2022.