III Mobility Into Reality

Projekti nimi
III Mobility Into Reality

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-pluslink opens on new page

Eraldatud toetus on 266 750 €

 

Eesmärk 

Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse töökultuuri ja kultuuriga riikides, suurendada nende võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust ja kohanemisvõimet, iseseisvat toimetulekut ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.

Aidata kaasa töötajate ametialasele arengule kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, parendada teadmisi tesiste riikide koolitusüsteemidest ning praktilisest korraldusest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut

Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste 4-6 nädalased praktikaperioodid erinevate EL riikide ettevõtetes. Rakvere Ametikooli töötajate õppevisiidid partnerkoolidesse.

Toimumise aeg
juuni 2018 - mai 2020

Osalejad:

84 Rakvere Ametikooli õpilast ja vilistlast (aasta jooksul pärast kooli lõpetamist)  praktikal erinevate riikide ettevõtetes.

10 kooli töötajat õppevisiitidel partnerkoolidesse.

Vastuvõtvad partnerid välisriikides:

Jälgi õpilaste tegemisi õpirändel Instagramis: Meistrid Erasmusplusis

 

Kontakt
Avaldatud 19.03.2020. Viimati muudetud 25.01.2021.