Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks II

Koostöö Gruusia ja Eesti haridusministeeriumite, Gruusia-Eesti kutseõppeasutuste ja SA Innove vahel algas juba 2007. aastal.  Seejärel viidi ellu kaks arengukoostöö projekti Gruusia kutsehariduse toetuseks. Käesolev projekt jätkab alustatut juhindudes Gruusia strateegilistest kavadest kutsehariduse arendamisel.

2015. aasta juunis sai Innove projektitaotlus EV Välisministeeriumilt rahastamisotsuse. Projekti rahastab EV Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

Projekti informatsioon

Periood: November 2015 - Detsember 2017
Projekti elluviija: Sihtasutus Innove
Kontaktisik: Lea Orro, rahvusvahelise koostöö keskuse juhataja
Projektijuht: Aili Kõiv, rahvusvahelise koostöö keskuse peaspetsialist
Projekti koordinaator Gruusias: David Mtchedlishvili, pilootkooli Akhali Talga direktor
Projekti partnerid Eestis: 9 kutseõppeasutust: Tallinna Polütehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus, Räpina Aianduskool, Tallinna Ehituskool, Eesti Merekool, Ida-Viru Kutsehariduskeskus, Valgamaa kutseõppekeskus, Rakvere Ametikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.
Koostööpartner Gruusias: Gruusia Haridusministeerium
Projekti kasusaajad: 8 Gruusia pilootkooli (VET colleges), Gruusia haridusministeeriumi  kutseharidusosakonna ja Kvaliteeditagamise Agentuuri töötajad;

Projekti üldeesmärk:
Projekti üldeesmärgiks on Gruusia kutsehariduse maine tõus õppurite ning tööandjate silmis
Gruusia kutseõppeasutuste võimekuse tõus pakkuda tööturu ja õppijate vajadustele vastavat koolitust.

Projekti lühikirjeldus:
Projekt on jätkuks eelmisele kutsehariduse reforme toetavale projektile Gruusias. Üldeesmärgiks on Gruusia kutsehariduse maine tõus õppurite ning tööandjate silmis ja fookus 4 tegevuste kogumil: 8-10 jätkuõppe mooduli ette valmistamine rakendamiseks alates 2018.a.,sh. rahvusvaheline ühisõppekava, mis võimaldab õpilaste vahetust Gruusia ja Eesti vahel;  Eesti kogemuse kasutamine Gruusia  kutsehariduse välishindamissüsteemi uuendusteks ning assessorite koolitus; Gruusia  pilootkoolide/kolledžite  juhtkonna oskuste täiendamine kvaliteedijuhtimiseks oluliste  andmete   kogumise ja analüüsi osas; Gruusia pilootkoolide õpetajate jätkukoolitus pedagoogilise ja erialase kutsepädevust tõstmiseks. Projektis osaleb 8 Gruusia pilootkooli/kolledzhit  ja 9 kutseõppeasutust Eestist, esindatud on erinevad prioriteetsed  majandusvaldkonnad. 

Projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitusi, mille viivad läbi Eesti eksperdid ja partnerkoolide mentorid. Koolitused, seminarid ja konsultatsioonid toimuvad, kas Gruusias või Eestis.

Eesmärgi saavutamiseks:
Panustavad kõik Eesti partnerid projekti elluviimisse ka oma vabatahtliku tööga.

Gruusia haridusministeerium ja pilootkoolide juhtkond (igast koolist juhtkonna esindajad ja vähemalt kaks võtmeõpetajat osalevad projekti tegevustes).

Projekti tegevuste ja logistika efektiivset koordineerimist toetab gruusiapoolne projekti koordinaator.

Projekti otsesed eesmärgid:
1) Projekti meeskonna ettepanekud Gruusia kutseõppeasutuste välishindamissüsteemi täiendamiseks on esitatud Gruusia haridusministeeriumile ja 12 assessorit on saanud vastava koolituse
2) Gruusia  pilootkoolide juhtkonna kvaliteedi juhtimise oskused on tõhustunud eelkõige  kooli kvaliteedisüsteemile oluliste  andmete kogumise ja analüüsi osas.
3) 8-10 jätkuõppe moodulit ja  rahvusvaheline ühisõppekava  on ette valmistatud rakendamiseks Gruusia pilootkoolides alates 2018. a
4) Vähemalt 40 Gruusia pilootkooli õpetajat on saanud täiendkoolitust stažeerimise või team-teachingu raames, mille tulemusena on paranenud nende pedagoogilised ja erialased teadmised ja oskused. (Õpetajate eneseanalüüs ja tagasiside küsitlus  projekti lõpus)

Eesti – Gruusia partnerkoolid:

Eesti partnerkoolid

Gruusia pilootkoolid

Tallinna Polütehnikum 

Education Management Information System (IT college)

Tartu Kutsehariduskeskus

Professional College "Phazisi“

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Professional College "Mermisi"

Tallinna Ehituskool

Professional College "Opizari"

Eesti Merekool

Batumi State Maritime Academy

Valgamaa Kutseõppekeskus ja
Räpina Aianduskool

LEPL Vocational College "Akhali Talga"

Rakvere Ametikool

Professional College "Iberia"

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Professional College "Aisi"

Avaldatud 19.03.2020. Viimati muudetud 19.03.2020.