Digital Literacy for Data Security and Digital Identity

Projekti nimi
Digital Literacy for Data Security and Digital Identity

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-pluslink opens on new page

 

Projekti koordinaator
Berufskolleg Wipperfürth Saksamaal
http://berufskolleg.schule/homelink opens on new page

Projekti partner
Rakvere Ametikool

Eesmärgid

 1. Arendada õpilaste digitaalset kirjaoskust andmeturbe ja digitaalse identiteedi ala
 2. Arendada õpilaste oskust kasutada IT- vahendeid projekti ülesannete täitmiseks, hindamiseks, ajaplaneerimiseks, meeskonnatööks jne
 3. Suurendada õpilaste tööle rakendumise võimalusi
 4. Arendada õpilaste ja õpetajate kultuuridevahelist pädevust
 5. Arendada õpilaste ja õpetajate võõrkeeleoskust
 6. Suurendada õpilaste ja õpetajate tolerantsust
 7. Suurendada õpilaste õpimotivatsiooni
 8. Tõsta õpetajate töömotivatsiooni
 9. Mitmekesistada õppeprotsessi ja tõsta õppe kvaliteeti
 10. Suurendada õpilaste teadlikkust EL väärtustest

Projekti toimumise aeg:
1.09.2016-31.08.2018

Tegevused
Erinevate digitaalsete (õppe)materjalide loomine Saksa ja Eesti õpilaste ja õpetajate koostöös järgmistel teemadel:

 1. Intercultural studies
 2. Internet crime
 3. Personal rights and social networks
 4. Identity protection in digital environment" 
 5. Digital awareness

Projekti tegevusi toetab lõimitud õpiränne ehk Saksa ja Eesti õpilasesed teevad koostööd projekti ülesannete täitmiseks kasutades digitaalseid- ja on-line vahendeid ning kohtuvad kaks korda õppeaastas partnerriikides.

 • 27.11.-3.12.2016 toimus esimene õpilasgruppide kohtumine Saksamaal Wipperfürthis. Meie koolist osalesid AV14 õpilased Raul Sammelselg, Evely Jürgenson, Anastasia Bružaite, Erki Mullamaa ning IT15 õpilased Glen Vinkel, Rauno Karell, Ülar Eero Nõlv, Gervin Kalvet ja Kevin Paalo. Õpilased kohtusid esimest korda silmast silma õpilastega Saksamaal ning esitlesid  kodutööna valminud videosid oma kodumaast,- linnast ja -koolist; arutlesid teemadel interneti kuritegevus ja identiteedikaitse digitaalses keskkonnas ning alustasid rahvusvahelistes rühmades tööd teemal interneti kuritegevus ja kasutajate võimalused ennast selle eest kaitsta;  tutvusid lähemalt Saksa kultuuri ja kommetega ning külastasid piirkonna vaatamisväärsusi ning kuulasid ettevõttest pärit eskperdi loengut andmeturbe olulisusest ettevõtete igapäevases töös.
 • 15.-19.05.2017 toimus teine õpilasgruppide kohtumine Eestis Rakveres,  võõrustasime 13 õpilast Saksamaalt. Õpilased viimistlesid ühiselt Saksamaal alustatud töö tulemusi õppematerjali ja rakendusega, mis võimaldab arvutikasutajatel testida oma teadmisi interneti kuritegevusest ja kaitsevõimalustest, toimus rakenduse esimene testimine ja sõlmiti kokkulepped edasise töö osas. Lisaks külastati Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituuti, kus õpilased osalesid praktilises töötoas ja kuulasid loengut küberturvalisusest; andmeturvet oma töös ja praktikavõimalusi õpilastele tutvustas Playtech Estonia OÜ.
 • 4.-8.12.2017 toimus kolmas õpilasgruppide kohtumine Eestis.  Võõrustasime 12 õpilast Saksamaalt. Rühmad esitlesid töid sostiaalvõrgustike Facebook ja Twitter teemadel ning arutlesid ja jätkasid töö teemal identiteedikatise sotsiaalvõrgustike kasutamisel. Õpilased leppisid kokku ülesanded ja ajakava, et järgmiseks kohtumiseks Saksamaal esitlevad nad teemasid: soovitused positiivseks digitaalseks jalajäljeks , IT-ekspertide sotsiaalne ja eetiline vastutus, tehisintellekt ja eetika.  Lisaks külastasid õpilased e-Estonia showroom´i, ettevõtet Primend OÜ ja Tehnopolise teadusparki, osalesid TTÜ praktilistes töötubades ja tutvusid sealsete edasiõppimisvõimalustega. Meeskonnatööle sujumisele ja kultuuridevahelisele õppele aitas kaasa seiklusmäng Sagadi mõisas.
 • 9.-13.04.2018 toimus neljas ja viimane õpilasgruppide kohtumine Saksamaal. Meie koolist osales 9 õpilast. Rahvusvahelised meeskonnad viimistlesid vahepeal valminud töö tulemusi ja valmistasid selle põhjal ette infograafikat, arutlesid positiivse ja negatiivse digitaalse ajajajälje üle. Nädala raames kuulasid professor Schulteni loengut, kuidas kasutajate infot on-line´is kogutakse ja jagatakse, külastasid ettevõtet, vabal ajal pürgisid kõrgustesse ronimispargis ning külastasid vabaõhumuuseumi. Õpilased hindasid kogu projekti tulemusi.

Vaata lisaks:

 

link opens on new page

 

Kontakt
Avaldatud 19.03.2020. Viimati muudetud 19.03.2020.