Üldinfo

Tööpakkumised


Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda autoelektri õpetajat

Eeldame, et Sul on vähemalt erialane kutsekeskharidus või keskharidus + erialane kutseharidus ja/või praktiline töökogemus, oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, rohkelt tööalaseid väljakutseid, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on õppeprotsessi planeerimine, juhtimine ja korraldamine, õpilaste juhendamine, õpilaste arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine, õppekvaliteedi tagamine.

Kasuks tuleb pedagoogiline haridus.

Tööle asumise aeg: 23.08.2021
Tööaeg: täistööaeg
Asukoht: Rakvere
Kontaktisik: Janek Pukka
Aadress: Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  5348 3133
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 01.08.2021
 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda särasilmset ja tegusat huvijuhti

Eeldame, et Sul on pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus ja/või eelnev töökogemus koolis huvijuhina või õpetajana, oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 42 päeva tasustatud puhkust.

Sinu tööülesanneteks on õpilaste huvitegevuse koordineerimine, planeerimine ja analüüsimine, õpilasesinduse töö koordineerimine, huvialaringide tegevuste koordineerimine, õpilasürituste korraldamine, ülekooliliste ürituste korraldamine, koostöö arendamine teiste koolidega, huviringi juhendamine, õppetundide andmine.

Tööle asumise aeg:  23.08.2021
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Raili Sirgmets
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  56461112
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 01.08.2021

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda tegusat kokka

Eeldame, et Sul on  eelnev töökogemus toitlustamise valdkonnas ja oled oma erialal meisterlik. Sulle on omistatud erialane haridus ja kutse, vähemalt  Kokk tase 4. Sind iseloomustab uuendusmeelsus ja loovus, hea koostöö- ja kohanemisvõime.

Pakume Sulle kaasaegset töökeskkonda, meeldivat kollektiivi, erialast täienduskoolitust.

Sinu töö eesmärk on kvaliteetse toidu igapäevane valmistamine, vajadusel erinevate toitlustamiste korraldamise abistamine, õpilaste juhendamine praktikal.

Lisainfo: töö on ajutine
Tööle asumise aeg:  23.08.2021
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Terje Tiimus
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  5691 3395
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 08.08.2021
 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda autoelektri õpetajat

Eeldame, et Sul on vähemalt erialane kutsekeskharidus või keskharidus + erialane kutseharidus ja/või praktiline töökogemus, oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, rohkelt tööalaseid väljakutseid, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on õppeprotsessi planeerimine, juhtimine ja korraldamine, õpilaste juhendamine, õpilaste arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine, õppekvaliteedi tagamine.

Kasuks tuleb pedagoogiline haridus.

Tööle asumise aeg: 23.08.2021
Tööaeg: täistööaeg
Asukoht: Rakvere
Kontaktisik: Janek Pukka
Aadress: Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  5348 3133
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 01.08.2021
 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda särasilmset ja tegusat huvijuhti

Eeldame, et Sul on pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus ja/või eelnev töökogemus koolis huvijuhina või õpetajana, oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 42 päeva tasustatud puhkust.

Sinu tööülesanneteks on õpilaste huvitegevuse koordineerimine, planeerimine ja analüüsimine, õpilasesinduse töö koordineerimine, huvialaringide tegevuste koordineerimine, õpilasürituste korraldamine, ülekooliliste ürituste korraldamine, koostöö arendamine teiste koolidega, huviringi juhendamine, õppetundide andmine.

Tööle asumise aeg:  23.08.2021
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Raili Sirgmets
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  56461112
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 01.08.2021

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda tegusat kokka

Eeldame, et Sul on  eelnev töökogemus toitlustamise valdkonnas ja oled oma erialal meisterlik. Sulle on omistatud erialane haridus ja kutse, vähemalt  Kokk tase 4. Sind iseloomustab uuendusmeelsus ja loovus, hea koostöö- ja kohanemisvõime.

Pakume Sulle kaasaegset töökeskkonda, meeldivat kollektiivi, erialast täienduskoolitust.

Sinu töö eesmärk on kvaliteetse toidu igapäevane valmistamine, vajadusel erinevate toitlustamiste korraldamise abistamine, õpilaste juhendamine praktikal.

Lisainfo: töö on ajutine
Tööle asumise aeg:  23.08.2021
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Terje Tiimus
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  5691 3395
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 08.08.2021