Üldinfo

Tööpakkumised


Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda üldharidusõpingute klassijuhatajat

Eeldame, et Sul on  sotsiaalpedagoogika-alane kõrgharidus või muu valdkonna kõrgharidus, lahenduskeskne mõtlemine, meeskonnatöö, individuaalse nõustamise ja grupitöö korraldamise oskus, teadmised üldhariduskooli tegevusest ja seda reguleerivatest õigusaktidest, väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, hea inglise keele oskus kõnes, hea suhtlemisoskus, hea arvutikasutamise oskus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, ajakohast töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on toetada ja nõustada õpilast, sh jälgida õpilaste õpitulemusi ja osalemist õppetöös, jälgida kooli kodukorra täitmist, nõustada õpilast, lapsevanemat ja personali, toetada õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilast, lahendada koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleeme, koostöö kohalike omavalitsuste, lastekaitse, sotsiaalhoolekande, korrakaitse ning koolivälise nõustamismeeskonna spetsialistidega

Tööle asumise aeg:  11.10.2021
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Raili Sirgmets
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  5646 1112
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 19.09.2021

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat

Eeldame, et Sul on kvalifikatsioonile vastav haridus ja/või eelnev töökogemus koolis õpetajana, oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine.

Tööle asumise aeg:  04.10.2021
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik: Raili Sirgmets
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  5646 1112
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 12.09.2021

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda HEV õppe koordinaatorit

Eeldame, et Sul on  pedagoogiline kõrgharidus (soovitavalt eripedagoogi kvalifikatsioon või kutse), oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle paindlikku tööaega, stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on õpetajate  juhendamine ja toetamine haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, vanemate nõustamine, dokumentide esitamine koolivälisele komisjonile tõhustatud ja eritoe määramiseks ning rakendamiseks, õpilaste arengukaartide täitmine, IÕK koostamine ja rakendamine, eriklassitundide läbiviimine ja koostöö õpetajatega.

Lisainfo: ametikoht on mittestatsionaarses üldharidusõppes; võimalus teha tööd võlaõigusliku lepinguga.
Tööle asumise aeg:  04.10.2021
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Kelly Konetski-Ramul
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  56968177

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 12.09.2021

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda üldharidusõpingute klassijuhatajat

Eeldame, et Sul on  sotsiaalpedagoogika-alane kõrgharidus või muu valdkonna kõrgharidus, lahenduskeskne mõtlemine, meeskonnatöö, individuaalse nõustamise ja grupitöö korraldamise oskus, teadmised üldhariduskooli tegevusest ja seda reguleerivatest õigusaktidest, väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, hea inglise keele oskus kõnes, hea suhtlemisoskus, hea arvutikasutamise oskus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, ajakohast töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on toetada ja nõustada õpilast, sh jälgida õpilaste õpitulemusi ja osalemist õppetöös, jälgida kooli kodukorra täitmist, nõustada õpilast, lapsevanemat ja personali, toetada õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilast, lahendada koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleeme, koostöö kohalike omavalitsuste, lastekaitse, sotsiaalhoolekande, korrakaitse ning koolivälise nõustamismeeskonna spetsialistidega

Tööle asumise aeg:  11.10.2021
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Raili Sirgmets
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  5646 1112
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 19.09.2021

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat

Eeldame, et Sul on kvalifikatsioonile vastav haridus ja/või eelnev töökogemus koolis õpetajana, oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine.

Tööle asumise aeg:  04.10.2021
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik: Raili Sirgmets
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  5646 1112
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 12.09.2021

 

Rakvere Ametikool ootab oma meeskonda HEV õppe koordinaatorit

Eeldame, et Sul on  pedagoogiline kõrgharidus (soovitavalt eripedagoogi kvalifikatsioon või kutse), oskus ennast juhtida ja kasutada arvutit ja muid tehnoloogilisi vahendeid õppe läbiviimisel, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete täitmisel, pingetaluvus.

Pakume Sulle paindlikku tööaega, stabiilset sissetulekut, loomingulist tööd, kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi, 56 päeva tasustatud puhkust.

Sinu töö eesmärk on õpetajate  juhendamine ja toetamine haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, vanemate nõustamine, dokumentide esitamine koolivälisele komisjonile tõhustatud ja eritoe määramiseks ning rakendamiseks, õpilaste arengukaartide täitmine, IÕK koostamine ja rakendamine, eriklassitundide läbiviimine ja koostöö õpetajatega.

Lisainfo: ametikoht on mittestatsionaarses üldharidusõppes; võimalus teha tööd võlaõigusliku lepinguga.
Tööle asumise aeg:  04.10.2021
Tööaeg:  täistööaeg
Asukoht:   Rakvere
Kontaktisik:  Kelly Konetski-Ramul
Aadress:  Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefonil  56968177

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 12.09.2021