Õppimisvõimalused

Kutseõpe

Põhihariduse baasil

Põhikooli lõpetajatel on hea võimalus omandada keskharidus koos erialaga. Õpilastel on õigus taotleda põhitoetust ning eritoetust. Õppimine Rakvere Ametikooli tasemeõppes on tasuta.

Kõigile põhikooli järgsetele õpilastele pakume tasuta maitsvat koolilõunat. Kaugemalt tulijatele pakume õpilaskodu kasutamise võimalust.

Lisaks on tublidel õpilastel võimalik kandideerida välismaale praktikale Erasmus+ programmi toel.

Praktilisel tööl ja praktikal on õpilased kohustatud kandma eririietust.

 

Põhihariduse baasil on võimalik õppida: