Koolitused


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid – kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täiendkoolituse õppekavarühma Majutamine ja toitlustamine kvaliteedi hindamise 2023 aastal.

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Eesti Töötukassa

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid ? kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täiendkoolituse õppekavarühma Majutamine ja toitlustamine kvaliteedi hindamise 2023 aastal.

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Eesti Töötukassa

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.

Autokool

Rakvere Ametikooli autokool korraldab B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusi. Tegutsemisluba nr 6983HTM. Õppetöö toimub Rakvere Ametikoolis, Piiri 8 Rakvere.

Lisaks kooli personalile ja õpilastele võivad autokooli õppima asuda ka väljastpoolt tulevad inimesed.

B-kategooria algastme mootorsõidukijuhi koolituse pakett:

PAKETT SISALDAB

B-kategooria algastme koolitus

Teooria:

 • 28 teooriatundi
 • 1 pimedal ajal sõidu koolituse teooriatund
 • 2 libedasõidu teooriatundi
 • 1 võimalus sooritada kooli teooriaeksam

Sõit:

 • 28 õppesõidutundi
 • 1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund
 • 1 libedasõidu tund
 • 1 võimalus sooritada kooli sõidueksam

Esmaabi:

 • 16 tundi mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus

Hind 890 EUR

 

Lisateenused:

 • SÕIDUEKSAMI KORDUSEKSAM                                             Hind 35 EUR
 • LISASÕIDUTUND B-KAT SÕIDUKIGA                                      Hind 25 EUR
 • TEISEST AUTOKOOLIST ÜLETULEK                                         Hind 35 EUR
 • KOOLITUNNISTUSE DUPLIKAADI VÄLJASTAMINE                 Hind 12 EUR

Registreerimisel esitada dokumendid:

 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend, mille väljaandmisest ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud
 • avaldus

 

Kursusest osavõtjale esitatavad tingimused:

 1. elab „Liiklusseaduse” § 100 lõike 2 mõistes alaliselt Eestis;
 2. omab kehtivat tervisetõendit vastava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega;
 3. B-kategooria kursusele registreeruja peab olema koolituse alustamisel vähemalt 15,5 aastane

Kursusele registreerujal ei tohi olla juhtimisõigus ära võetud.

 

B-kategooria koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas. Õppesõidugraafikusse lülitatakse õpilane siis, kui tal on teine osamakse tasutud.

 

 

Lepingu sõlmimine

Kandidaat loetakse kursustele vastuvõetuks kui Transpordiamet on aktsepteerinud teda koolituskursusel osalejana.
Kursusel osalejaga sõlmib kool koolituslepingu. Kui kursusel osaleja on alaealine, allkirjastab lepingu lapsevanem, hooldaja või eestkostja.

Õpetajad

 • Allan Tibar; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2021. a. Tunnistus ÕT005329
 • Mailis Kivirand; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004870
 • Ilmar Saar, tunnistus ÕT004794

Dokumendid

Kristi Parm