Koolitused


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid – kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täiendkoolituse õppekavarühma Majutamine ja toitlustamine kvaliteedi hindamise 2023 aastal.

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Eesti Töötukassa

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid ? kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täiendkoolituse õppekavarühma Majutamine ja toitlustamine kvaliteedi hindamise 2023 aastal.

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Eesti Töötukassa

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.

Autokool

Rakvere Ametikooli autokool korraldab B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusi. Tegutsemisluba nr 6983HTM. Õppetöö toimub Rakvere Ametikoolis, Piiri 8 Rakvere.

Lisaks kooli personalile ja õpilastele võivad autokooli õppima asuda ka väljastpoolt tulevad inimesed.

B-kategooria algastme mootorsõidukijuhi koolituse pakett:

PAKETT 1

28 teooriatundi

1 pimedal ajal sõidu teooriatund

2 libedasõidu teooriatundi

1 võimalus sooritada teooriaeksam

27 õppesõidutundi

1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund

1 libedasõidu tund

1 võimalus sooritada sõidueksam

16 tundi mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus

HIND 840 EUR

RAK õpilase soodushind 800 EUR

Registreerimisel esitada dokumendid:

  • 1 foto (dokumendifoto)
  • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend, mille väljaandmisest ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud
  • avaldus

 

Kursusest osavõtjale esitatavad tingimused:

  1. elab „Liiklusseaduse” § 100 lõike 2 mõistes alaliselt Eestis;
  2. omab kehtivat tervisetõendit vastava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega;
  3. B-kategooria kursusele registreeruja peab olema koolituse alustamisel vähemalt 15,5 aastane

Kursusele registreerujal ei tohi olla juhtimisõigus ära võetud.

 

Rakvere Ametikooli õpilaste registreerimisel soodushinnaga koolitusele ei tohi õpilasel olla õppevõlgnevusi (vajalik grupijuhendaja tõend). Õppevõlgnevuste korral tasub õpilane täismaksumuse ilma soodushinnata.
 
B-kategooria koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas. Õppesõidugraafikusse lülitatakse õpilane siis, kui tal on teine osamakse tasutud.
 

Lepingu sõlmimine

Kandidaat loetakse kursustele vastuvõetuks kui Transpordiamet on aktsepteerinud teda koolituskursusel osalejana.
Kursusel osalejaga sõlmib kool koolituslepingu. Kui kursusel osaleja on alaealine, allkirjastab lepingu lapsevanem, hooldaja või eestkostja.

Õpetajad

  • Allan Tibar; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2021. a. Tunnistus ÕT005329
  • Tiit Nõlvak; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2003. a. Tunnistus ÕT004796
  • Mailis Kivirand; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004870
  • Ilmar Saar, tunnistus ÕT004794

Dokumendid

Kristi Parm