Koolitused


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid – kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Eesti Töötukassa

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.


Korraldame tasuta ja tasulisi täienduskursuseid (sh tellimuskoolitusi) ja pakume koolituste korraldajatele tugiteenuseid ? kaasaaegselt sisustatud koolitusruume, -tehnikat ning toitlustamist. Kaugelt tulijatel on võimalus kasutada õpilaskodu.

Korraldame ettevõtetele sisekoolitusi. Võtke meiega ühendust ja me koostame just sellise koolitusprogrammi, mida ettevõte konkurentsivõime tõstmiseks vajab!

Rakvere Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Eesti Töötukassa


Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.09.2019 käskkirja nr 1.1-3/19/229 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on Rakvere Ametikoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks. Tutvuge eesti keele koolituse õppekavaga A2 tasemele ja õppekavaga B1 tasemele ning eesti keele koolitajate andmetega.

Autokool

Rakvere Ametikooli autokool korraldab B, C ja T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusi. Tegutsemisluba nr 6983HTM. Õppetöö toimub Rakvere Ametikoolis, Piiri 8 Rakvere.

Lisaks kooli personalile ja õpilastele võivad autokooli õppima asuda ka väljastpoolt tulevad inimesed.

B-kategooria algastme mootorsõidukijuhi koolituse paketid:

PAKETT 1

PAKETT 2*

PAKETT 3**

PAKETT 4***

28 teooriatundi

1 pimedal ajal sõidu teooriatund

2 libedasõidu teooriatundi

1 võimalus sooritada teooriaeksam

28 teooriatundi

1 pimedal ajal sõidu teooriatund

2 libedasõidu teooriatundi

1 võimalus sooritada teooriaeksam

28 teooriatundi

1 võimalus sooritada teooriaeksam

 

27 õppesõidutundi

1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund

1 libedasõidu tund

1 võimalus sooritada sõidueksam

27 õppesõidutundi

1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund

1 libedasõidu tund

1 võimalus sooritada sõidueksam

27 õppesõidutundi

1 võimalus sooritada sõidueksam

27 õppesõidutundi

1 pimedal ajal sõidu koolituse teooriatund

1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund

2 libedasõidu teooriatundi

1 libedasõidu tund

1 võimalus sooritada sõidueksam

16 tundi mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus

 

 

16 tundi mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus

 

*Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida “Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus”

**Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida „Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus ”, “Pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitus” ning “Algastme libedasõidu koolitus”

***Ainult Rakvere Ametikooli õpilastele.

Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida 28 teooriatundi ning sooritada kooli teooriaeksam

HIND 840 EUR

RAK õpilase soodushind 800 EUR

HIND 805 EUR

RAK õpilase soodushind 765 EUR

HIND 695 EUR

RAK õpilase soodushind 655 EUR

 

HIND 575 EUR

Registreerimisel esitada dokumendid:

 • 1 foto (dokumendifoto)
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (1. grupi mootorsõidukijuht), mille väljaandmisest ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud
 • pass või ID kaart

 

Kursusest osavõtjale esitatavad tingimused:

 1. elab „Liiklusseaduse” § 100 lõike 2 mõistes alaliselt Eestis;
 2. omab kehtivat tervisetõendit vastava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega;
 3. B-kategooria kursusele registreeruja peab olema koolituse alustamisel vähemalt 15,5 aastane
 4. T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel, mille täismass ei ületa 18 000 kg on koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane.
 5. T-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõiguse taotlemisel  on koolituse alustamisel vähemalt 14,5-aastane

Kursusele registreerujal ei tohi olla juhtimisõigus ära võetud.

 

Rakvere Ametikooli õpilaste registreerimisel soodushinnaga koolitusele ei tohi õpilasel olla õppevõlgnevusi (vajalik grupijuhendaja tõend). Õppevõlgnevuste korral tasub õpilane täismaksumuse ilma soodushinnata.
 
B-kategooria koolituse eest on võimalik tasuda kahes osas. Õppesõidugraafikusse lülitatakse õpilane siis, kui tal on teine osamakse tasutud.
 

Lepingu sõlmimine

Kandidaat loetakse kursustele vastuvõetuks kui Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo on aktsepteerinud teda koolituskursusel osalejana.
Kursusel osalejaga sõlmib kool koolituslepingu. Kui kursusel osaleja on alaealine, allkirjastab lepingu lapsevanem, hooldaja või eestkostja.

Õpetajad

 • Allan Tibar; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2021. a. Tunnistus ÕT005329
 • Tiit Nõlvak; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2003. a. Tunnistus ÕT004796
 • Mailis Kivirand; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004870

Dokumendid

Klaarika Adonov