Lisainfo kursus 08. veebruar 2022

Rakvere Ametikooli autokool korraldab B, C ja T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusi. Tegutsemisluba nr 6983HTM. Õppetöö toimub Rakvere Ametikoolis, Piiri 8 Rakvere.

Lisaks kooli personalile ja õpilastele võivad autokooli õppima asuda ka väljastpoolt tulevad inimesed.

B-kategooria algastme mootorsõidukijuhi koolituse paketid:

PAKETT 1

PAKETT 2*

PAKETT 3**

PAKETT 4***

28 teooriatundi

1 pimedal ajal sõidu teooriatund

2 libedasõidu teooriatundi

1 võimalus sooritada teooriaeksam

28 teooriatundi

1 pimedal ajal sõidu teooriatund

2 libedasõidu teooriatundi

1 võimalus sooritada teooriaeksam

28 teooriatundi

1 võimalus sooritada teooriaeksam

 

27 õppesõidutundi

1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund

1 libedasõidu tund

1 võimalus sooritada sõidueksam

27 õppesõidutundi

1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund

1 libedasõidu tund

1 võimalus sooritada sõidueksam

27 õppesõidutundi

1 võimalus sooritada sõidueksam

27 õppesõidutundi

1 pimedal ajal sõidu koolituse teooriatund

1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund

2 libedasõidu teooriatundi

1 libedasõidu tund

1 võimalus sooritada sõidueksam

16 tundi mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus

 

 

16 tundi mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus

 

*Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida “Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus”

**Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida „Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus ”, “Pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitus” ning “Algastme libedasõidu koolitus”

***Ainult Rakvere Ametikooli õpilastele.

Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida 28 teooriatundi ning sooritada kooli teooriaeksam

HIND 715 EUR

RAK õpilase soodushind 700 EUR

HIND 680 EUR

RAK õpilase soodushind 665 EUR

HIND 570 EUR

RAK õpilase soodushind 555 EUR

 

HIND 450 EUR

Registreerimisel esitada dokumendid:

 • 1 foto (dokumendifoto)
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (1. grupi mootorsõidukijuht), mille väljaandmisest ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud
 • pass või ID kaart

 

Kursusest osavõtjale esitatavad tingimused:

 1. elab „Liiklusseaduse” § 100 lõike 2 mõistes alaliselt Eestis;
 2. omab kehtivat tervisetõendit vastava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega;
 3. B-kategooria kursusele registreeruja peab olema koolituse alustamisel vähemalt 15,5 aastane
 4. T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel, mille täismass ei ületa 18 000 kg on koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane.
 5. T-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõiguse taotlemisel  on koolituse alustamisel vähemalt 14,5-aastane

Kursusele registreerujal ei tohi olla juhtimisõigus ära võetud.

 

Rakvere Ametikooli õpilaste registreerimisel soodushinnaga koolitusele ei tohi õpilasel olla õppevõlgnevusi (vajalik grupijuhendaja tõend). Õppevõlgnevuste korral tasub õpilane täismaksumuse ilma soodushinnata.
 
B-kategooria koolituse eest on võimalik tasuda kahes osas. Õppesõidugraafikusse lülitatakse õpilane siis, kui tal on teine osamakse tasutud.
 

Lepingu sõlmimine

Kandidaat loetakse kursustele vastuvõetuks kui Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo on aktsepteerinud teda koolituskursusel osalejana.
Kursusel osalejaga sõlmib kool koolituslepingu. Kui kursusel osaleja on alaealine, allkirjastab lepingu lapsevanem, hooldaja või eestkostja.

Õpetajad

 • Ilmar Saar mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004794
 • Tiit Nõlvak; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2003. a. Tunnistus ÕT004796
 • Mailis Kivirand; mootorsõidukijuhi õpetajana töötanud alates 2009. a. Tunnistus ÕT004870

Dokumendid

Язык
Эстонский
Pictures: 
Õppesõidumärk
Kontaktid: 
Contact title: 
Ilmar Saar
Номер телефона: 
+372 329 5035
Tabbed content page type: 
Заказные тренинги
Saki järjekord: 
1