Õpiränne kutsehariduses 2022/23 - 23/24 õppeaastal


Projekti nimi
Õpiränne kutsehariduses 2022/23 - 23/24 õppeaastal

Rahastaja
Erasmus+ programm

Eesmärk
1. Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid ja sotsiaalseid oskusi EL ja EMP riikides suurendades sellega nende konkurentsivõimet tööturul.                                                                                    
2. Aidata kaasa kooli töötajate ametialasele arengule, arendada nende rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut

Tegevused

6 pikaajalist ehk ErasmusPRO õpilaste õpirännet sh:
3 automaalri eriala õpilast praktikal Horvaatias ja Hispaanias
1 ehitusviimistleja eriala õpilane praktikal Saksamaal
1 pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilane praktikal Hispaanias
1 mootorsõidukitehniku eriala õpilane praktikal Hispaanias

42 lühiajalist õpilaste õpirännet sh:
7 maaturismi eriala õpilast praktikal Hispaanias
6 mootorsõiduki tehniku eriala õpilast praktikal Hollandis, Hispaanias ja Saksamaal
6 keevitaja eriala õpilast praktikal Taanis ja Soomes
4 automaalri eriala õpilast praktikal Itaalias ja Norras
3 ehitusviimistleja eriala õpilast praktikal Itaalias
3 IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õpilast praktikal Taanis ja Saksamaal
3 koka eriala õpilast praktikal Hispaanias ja Taanis
3 pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilast praktikal Taanis
2 veokorraldaja-logistiku eriala õpilast praktikal Itaalias
2 puhastusteenindaja juhendaja eriala õpilast praktikal Soomes
2 ehituspuusepa eriala õpilast praktikal Saksamaal
1 tisleri eriala õpilane praktikal Hispaanias

3 õpilast osales rahvusvahelisel kutsevõistlusel sh:
1 mootorsõiduki tehniku eriala õpilane Ungaris
1 tisleri eriala õpilane Leedus
1 koka eriala õpilane Lätis

6 töötajat osales kursustel Isalandil, Horvaatias, Hispaanias ja Taanis.

Projekti toimumise aeg
01.06.2022 - 31.05.2024

Projekti nimi
Õpiränne kutsehariduses 2022/23 - 23/24 õppeaastal

Rahastaja
Erasmus+ programm

Eesmärk
1. Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid ja sotsiaalseid oskusi EL ja EMP riikides suurendades sellega nende konkurentsivõimet tööturul.                                                                                    
2. Aidata kaasa kooli töötajate ametialasele arengule, arendada nende rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ja toetada kooli arengut

Tegevused

6 pikaajalist ehk ErasmusPRO õpilaste õpirännet sh:
3 automaalri eriala õpilast praktikal Horvaatias ja Hispaanias
1 ehitusviimistleja eriala õpilane praktikal Saksamaal
1 pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilane praktikal Hispaanias
1 mootorsõidukitehniku eriala õpilane praktikal Hispaanias

42 lühiajalist õpilaste õpirännet sh:
7 maaturismi eriala õpilast praktikal Hispaanias
6 mootorsõiduki tehniku eriala õpilast praktikal Hollandis, Hispaanias ja Saksamaal
6 keevitaja eriala õpilast praktikal Taanis ja Soomes
4 automaalri eriala õpilast praktikal Itaalias ja Norras
3 ehitusviimistleja eriala õpilast praktikal Itaalias
3 IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õpilast praktikal Taanis ja Saksamaal
3 koka eriala õpilast praktikal Hispaanias ja Taanis
3 pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia eriala õpilast praktikal Taanis
2 veokorraldaja-logistiku eriala õpilast praktikal Itaalias
2 puhastusteenindaja juhendaja eriala õpilast praktikal Soomes
2 ehituspuusepa eriala õpilast praktikal Saksamaal
1 tisleri eriala õpilane praktikal Hispaanias

3 õpilast osales rahvusvahelisel kutsevõistlusel sh:
1 mootorsõiduki tehniku eriala õpilane Ungaris
1 tisleri eriala õpilane Leedus
1 koka eriala õpilane Lätis

6 töötajat osales kursustel Isalandil, Horvaatias, Hispaanias ja Taanis.

Projekti toimumise aeg
01.06.2022 - 31.05.2024

Katre Lomp