Õppimisvõimalused

Üldharidus


Õpilaste vastuvõtt õppeaastaks 2022/2023 avatud Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS).

Vastuvõtt  põhikooli ja gümnaasiumi õppekavale jätkub kuni 31.08. Esimesele vestlusvoorule ootame üldharidusse kandideerijaid 4. ja 5.juulil algusega 9.00.  
Kohapeal võtame avaldusi vastu alates 08.augustist. Vastuvõtuvestlused toimuvad augustikuu teisel poolel. Vestluste ajad avaldame augustikuu teisel nädalal ja edastame kandideerijatele ka personaalselt.

Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid, kellel on põhi- või gümnaasiumiharidus jäänud omandamata!

Alates 01.09.2020 on võimalik asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes (8.-9. klass) või jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes.
Õppetöö on TASUTA!

*Paindlikud õppevormid (sh e-õpe) sobivad ka täiskasvanutele, kes omandavad haridust töö- ja pereelu kõrvalt.

Vastuvõtt: www.sais.ee keskonnas või koolis kohapeal.

Lisainfo: vastuvott@rak.ee, +372 329 5030

Klassijuhataja:
Meeli Veia, +372 5665 2150, meeli.veia@rak.ee
Üldharidusõpingute õppejuht:
Kätlin Kruve, +372 5672 3447, katlin.kruve@rak.ee


Õpilaste vastuvõtt õppeaastaks 2022/2023 avatud Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS).

Vastuvõtt  põhikooli ja gümnaasiumi õppekavale jätkub kuni 31.08. Esimesele vestlusvoorule ootame üldharidusse kandideerijaid 4. ja 5.juulil algusega 9.00.  
Kohapeal võtame avaldusi vastu alates 08.augustist. Vastuvõtuvestlused toimuvad augustikuu teisel poolel. Vestluste ajad avaldame augustikuu teisel nädalal ja edastame kandideerijatele ka personaalselt.

Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid, kellel on põhi- või gümnaasiumiharidus jäänud omandamata!


Alates 01.09.2020 on võimalik asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes (8.-9. klass) või jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes.
Õppetöö on TASUTA!

*Paindlikud õppevormid (sh e-õpe) sobivad ka täiskasvanutele, kes omandavad haridust töö- ja pereelu kõrvalt.

Vastuvõtt: www.sais.ee keskonnas või koolis kohapeal.

Lisainfo: vastuvott@rak.ee, +372 329 5030

Klassijuhataja:
Meeli Veia, +372 5665 2150, meeli.veia@rak.ee
Üldharidusõpingute õppejuht:
Kätlin Kruve, +372 5672 3447, katlin.kruve@rak.ee

Põhikool (8-9. klass)

Vastuvõtt põhikooli 8.klass (mittestatsionaarne õppevorm).

Esita avaldus sais.ee

Vastuvõtt põhikooli 9.klass (mittestatsionaarne õppevorm).

Esita avaldus sais.ee

Erandkorras võetakse vastu ka koolikohustuslikus eas noori, kellel on määratud koolivälise nõustamismeeskonna otsusel mittestatsionaarne õpe ning kelle ümarlauda on kaasatud Rakvere Ametikooli esindaja.

Avaldusi saab esitada SAISis ja võetakse ka kohapeal. 

Õpilaste vastuvõtu kord
Info telefonil +372 329 5030 või vastuvott@rak.ee

Täpsema info vestluste kohta leiad oma vastuvõtuavalduselt!