Rakvere Ametikooli on tunnustatud Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse asutusi, kes on olnud edukad kutseharidusvaldkonnas õpirände pakkumises ja julgustatakse edasi arendama oma rahvusvahelist koostööd.

Rakvere Ametikool soosib oma õppijate ning töötajate osalemist õpirändes, kuna õpirände kogemus aitab kaasa nii õpetaja kui ka õpilase professionaalsele arengule ja konkurentsivõimele.

Erasmus+ kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse.

Loe ka: Virumaa Teataja, Kristel Kaljuvee 20.09.2015

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Школьные издания
Saki järjekord: 
4