Õpilaskandidaadi esitatavad dokumendid


Õpilaskandidaat esitab vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:

Avalduse elektrooniliselt (Sisseastumise Infosüsteemis SAIS) või paberkandjal (koolis kohapeal). Elektroonilise avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt. Paberkandjal esitatud avaldusele lisatakse õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi koopia;

Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu registritest kättesaadavad;

Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud  Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

Sisseastumise infosüsteemis (SAIS) tuleb esitada:

SAISi saab sisse logida ID-kaardi ja Mobiil-IDga! Kui logimine ei õnnestu kohe esimesel korral, siis proovige kasutada erinevaid veebilehitsejaid ja kontrollige ID-kaardi sertifikaatide kehtivust. 2018. aasta detsembrist väljastatud ID-kaartidega ei ole veel võimalikend autentida vastu IIS-i veebiteenuseid kasutades brausereid Safari (IOS keskkonnas) või Chrome. Seetõttu palume uute ID-kaartide omanikel kasutada brausereid Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer või Mozilla Firefox.

Tutvu Rakvere Ametikooli vastuvõtukomisjoni töökorraga.

Info telefonil +3723295030 või info@rak.ee

Õpilaskandidaat esitab vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:

Avalduse elektrooniliselt (Sisseastumise Infosüsteemis SAIS) või paberkandjal (koolis kohapeal). Elektroonilise avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt. Paberkandjal esitatud avaldusele lisatakse õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi koopia;

Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu registritest kättesaadavad;

Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud  Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

Sisseastumise infosüsteemis (SAIS) tuleb esitada:

SAISi saab sisse logida ID-kaardi ja Mobiil-IDga! Kui logimine ei õnnestu kohe esimesel korral, siis proovige kasutada erinevaid veebilehitsejaid ja kontrollige ID-kaardi sertifikaatide kehtivust. 2018. aasta detsembrist väljastatud ID-kaartidega ei ole veel võimalikend autentida vastu IIS-i veebiteenuseid kasutades brausereid Safari (IOS keskkonnas) või Chrome. Seetõttu palume uute ID-kaartide omanikel kasutada brausereid Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer või Mozilla Firefox.

Tutvu Rakvere Ametikooli vastuvõtukomisjoni töökorraga.

Info telefonil +3723295030 või info@rak.ee