Sustainable Usage of IT-devices


Projekti nimi
Sustainable Usage of IT-devices

Projekti kodulehekülg
https://twinspace.etwinning.net/128562/home

Rahastaja
Erasmus+ programm

Projekti koordinaator

Bergisches Berufskolleg Standort Wipperfürth

Projekti partnerid

Rakvere Ametikool

Šolski center Nova Gorica

Eesmärk

 1. suurendada õpilaste konkurentsivõimet tööturul
 2. toetada jätkussutliku arengu põhimõtete tundmist
 3. suurendada teadlikust tehnikavhendite energia- ja ressursikasutusest.
 4. arendada õpilaste ja õpetajate kultuuridevahelist pädevust
 5. arendada õpilaste ja õpetajate võõrkeeleoskust
 6. tõsta õppe kvaliteeti
 7. Suurendada teadlikkust EL väärtustest
 8. Suurendada õpilaste ja õpetajate tolerantsust
 9. Toetada õpilaste õpimotivatsiooni
 10. Toetada õpetajate töömotivatsiooni                                                           

Tegevused

Saksa, sloveenia ja eesti õpilaste ja õpetajate koostöös järgmistel teemadel:
1. Kultuuridevahelised erinevused
2. EL tööturul kandideerminie
3. Digitaliseerimine ja jätkusuutlikkus
4. IT-seadmete taaskasutus
Koostööd toetavad osalevate õpilaste lühiajaline õpiränne ja õpetajate koolitusseminarid.

1.-3.märts 2021 virtuaalne õpilaste koostööseminar
04-08.10.2021 õpilaste seminar Rakvere Ametikoolis
13.-18.12.2021 õpilaste seminar BBS Wipperfürtis
04.-08.2022 õpilaste seminar Šolski Center Nova Goricas

 

 

Toimumise aeg
1.09.2020-31.08.2022

Projekti nimi
Sustainable Usage of IT-devices

Projekti kodulehekülg
https://twinspace.etwinning.net/128562/home

Rahastaja
Erasmus+ programm

Projekti koordinaator

Bergisches Berufskolleg Standort Wipperfürth

Projekti partnerid

Rakvere Ametikool

Šolski center Nova Gorica

Eesmärk

 1. suurendada õpilaste konkurentsivõimet tööturul
 2. toetada jätkussutliku arengu põhimõtete tundmist
 3. suurendada teadlikust tehnikavhendite energia- ja ressursikasutusest.
 4. arendada õpilaste ja õpetajate kultuuridevahelist pädevust
 5. arendada õpilaste ja õpetajate võõrkeeleoskust
 6. tõsta õppe kvaliteeti
 7. Suurendada teadlikkust EL väärtustest
 8. Suurendada õpilaste ja õpetajate tolerantsust
 9. Toetada õpilaste õpimotivatsiooni
 10. Toetada õpetajate töömotivatsiooni                                                           

Tegevused

Saksa, sloveenia ja eesti õpilaste ja õpetajate koostöös järgmistel teemadel:
1. Kultuuridevahelised erinevused
2. EL tööturul kandideerminie
3. Digitaliseerimine ja jätkusuutlikkus
4. IT-seadmete taaskasutus
Koostööd toetavad osalevate õpilaste lühiajaline õpiränne ja õpetajate koolitusseminarid.

1.-3.märts 2021 virtuaalne õpilaste koostööseminar
04-08.10.2021 õpilaste seminar Rakvere Ametikoolis
13.-18.12.2021 õpilaste seminar BBS Wipperfürtis
04.-08.2022 õpilaste seminar Šolski Center Nova Goricas

 

 

Toimumise aeg
1.09.2020-31.08.2022

Katre Lomp