PRÕM tegevus 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“


PRÕMi tegevuse 8.6 raames luuakse töökohapõhise õppe koolituskohti ajavahemikus 1. oktoober 2015 – 30. juuni 2022 aastal õpinguid alustavatele õpilastele. Täiendavate töökohapõhise õppe koolituskohtade loomise eesmärgiks on tagada lisaõppekohad tasemeõppes töökohapõhises õppes õppida soovijatele.

 

Loe lisaks töökohapõhisest õppest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt https://www.hm.ee/et/opipoiss

 

Lisainfo:

PRÕMi tegevuse 8.6 raames luuakse töökohapõhise õppe koolituskohti ajavahemikus 1. oktoober 2015 – 30. juuni 2022 aastal õpinguid alustavatele õpilastele. Täiendavate töökohapõhise õppe koolituskohtade loomise eesmärgiks on tagada lisaõppekohad tasemeõppes töökohapõhises õppes õppida soovijatele.

 

Loe lisaks töökohapõhisest õppest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt https://www.hm.ee/et/opipoiss

 

Lisainfo:

Ülle Tooming