Siim Lümat, kokk, õpirändas Saksamaale.
Tutvu blogiga ...

 

Tomi Kivilo, arvutid ja arvutivõrgud, õpirändas Taani
Tutvu blogiga ...

 

Raimo Johanson ja Nikolai Deket, arvutid ja arvutivõrgud, õpirändasid Soome
Tutvu blogiga ...

 

Hanna-Liina Lillepalu, ehitusviimistleja, õpirändas Prantsusmaale
Tutvu blogiga ...

 

Gerda Kuusemets ja Melissa Purre, kokk, õpirändasid Sloveeniasse
Tutvu blogiga ...

 

Gaidy Tomperk, kokk, õpirändas Saksamaale ja Taani
Tutvu Saksamaa blogiga ... ja Taani Blogiga ...

 

Eleri Kang ja Andra Länts, maaturismiteenindaja, õpirändasid Hispaaniasse
Tutvu blogiga ...

 

Reno Lipp ja Erko Sten Hürges, IT-süsteemide nooremspetsialist, õpirändasid Soome
Tutvu blogiga ...

 
Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Школьные издания
Saki järjekord: 
3