Kooli arhiivMis on koopia ja duplikaat?

Koopia on originaali reprodutseering.
Duplikaat on dokumendi teine eksemplar. Lõputunnistuse duplikaadi väljastamine on tasuline. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud. Duplikaadi väljaandmisel tunnistatakse üldjuhul algdokument kehtetuks.

Arhiiviotsingu protseduur

1. Tuleb täita arhiiviavaldus.

Õpitulemuste kaart, kui kool jäi pooleli ja on soov edasi õppida, avalduse vorm (siit)  

Lõputunnistuse duplikaat (lõputunnistus ja hinneteleht, kui lõputunnistus on kadunud, hävinud, varastatud jne määruses sätestatud põhjused), avalduse vorm (siit).

Avaldus tuleb saata kooli meiliaadressile – info@rak.ee või saata postiga aadressile

Rakvere Ametikool, Piiri tn 8, 44316 Rakvere.
Avalduse võib täita ka koolis (ruum A117).

2. Kui soovitud dokument on arhiivist leitud või tõend vormistatud, siis antakse sellest taotlejale teada kas meilitsi või telefoni teel. Kui arhiivimaterjalid puuduvad, antakse ka sellest teada. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.  Kui soovitakse, et originaaldokumendid võtab vastu keegi teine, tuleb kirjutada volikiri. Infot saab küsida telefonil 329 5030.

Mis on koopia ja duplikaat?

Koopia on originaali reprodutseering.
Duplikaat on dokumendi teine eksemplar. Lõputunnistuse duplikaadi väljastamine on tasuline. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud. Duplikaadi väljaandmisel tunnistatakse üldjuhul algdokument kehtetuks.

Arhiiviotsingu protseduur

1. Tuleb täita arhiiviavaldus.

Õpitulemuste kaart, kui kool jäi pooleli ja on soov edasi õppida, avalduse vorm (siit)  

Lõputunnistuse duplikaat (lõputunnistus ja hinneteleht, kui lõputunnistus on kadunud, hävinud, varastatud jne määruses sätestatud põhjused), avalduse vorm (siit).

Avaldus tuleb saata kooli meiliaadressile – info@rak.ee või saata postiga aadressile

Rakvere Ametikool, Piiri tn 8, 44316 Rakvere.
Avalduse võib täita ka koolis (ruum A117).

2. Kui soovitud dokument on arhiivist leitud või tõend vormistatud, siis antakse sellest taotlejale teada kas meilitsi või telefoni teel. Kui arhiivimaterjalid puuduvad, antakse ka sellest teada. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.  Kui soovitakse, et originaaldokumendid võtab vastu keegi teine, tuleb kirjutada volikiri. Infot saab küsida telefonil 329 5030.