Teach Me Wood


Projekti nimi
Teach Me Wood

Koduleht: http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=26051182

 

Rahastaja
S.A. Archimedes Hariduskoostöö Keskus
Euroopa Liidu elukestva õppe programmi allprogramm Leonardo da Vinci
www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=61

Eraldatud toetus on 20 000 €

Eesmärk
Parendada puiduerialade õpilaste ettevalmistust sisenemiseks Euroopa tööturule edendades õpilaste ja ka erialaõpetajate oskusi erinevates Euroopa puidutöö valdkondades ja suurendades nende kultuuridevahelisi kompetentse. Vastastikku õppides mitmekesistavad projektis osalevad Euroopa kutsekoolid partnerriikides pakutavat õpet ja suurendavad omandatud oskuste vastastikust tunnustamist, mis tõstab ametiõppe kvaliteeti ja mainet.

Kavandatud tegevused
Projekti raames korraldavad ja osalevad partnerid erinevates puidutöö alastes töötubades, koguvad õppematerjale, edendades sellega puiduerialade väljaõpet ja vastavust Euroopa tööturu nõuetele.

Toimumise aeg
2013 - 2015

Projekti koordinaator
Berufsbildende Schulen des Landkreises Peine - Saksamaa
http://bbs-peine.de

Partnerid:

TMW seminar Islandil mai 2015 TMW seminar Slovakkias november 2014 TMW seminar UKs marts 2014 TMW seminar Horvaatias oktoober 2014 TMW seminar Eestis juuni 2014

Projekti nimi
Teach Me Wood

Koduleht: http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=26051182

 

Rahastaja
S.A. Archimedes Hariduskoostöö Keskus
Euroopa Liidu elukestva õppe programmi allprogramm Leonardo da Vinci
www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=61

Eraldatud toetus on 20 000 €

Eesmärk
Parendada puiduerialade õpilaste ettevalmistust sisenemiseks Euroopa tööturule edendades õpilaste ja ka erialaõpetajate oskusi erinevates Euroopa puidutöö valdkondades ja suurendades nende kultuuridevahelisi kompetentse. Vastastikku õppides mitmekesistavad projektis osalevad Euroopa kutsekoolid partnerriikides pakutavat õpet ja suurendavad omandatud oskuste vastastikust tunnustamist, mis tõstab ametiõppe kvaliteeti ja mainet.

Kavandatud tegevused
Projekti raames korraldavad ja osalevad partnerid erinevates puidutöö alastes töötubades, koguvad õppematerjale, edendades sellega puiduerialade väljaõpet ja vastavust Euroopa tööturu nõuetele.

Toimumise aeg
2013 - 2015

Projekti koordinaator
Berufsbildende Schulen des Landkreises Peine - Saksamaa
http://bbs-peine.de

Partnerid:

TMW seminar Islandil mai 2015 TMW seminar Slovakkias november 2014 TMW seminar UKs marts 2014 TMW seminar Horvaatias oktoober 2014 TMW seminar Eestis juuni 2014