Projekt üldharidusõppe toetamiseks

Дата создания 27.10.2020

Käesolevast õppeaastast algas Rakvere Ametikoolis mittestatsionaarne üldharidusõpe (8-12 klass). Piirkonna vajadus mittestatsionaarse üldhariduse järele on suur. Huvilisi oli oluliselt rohkem kui kool esialgu prognoosis.

Sellega seoses taotles kool Riigi Tugiteenuste Keskuselt täiendavaid vahendeid õppijate toetamiseks ning üldharidusõppe edukaks rakendamiseks.

Projekti raames on kavandatud:

  • 8-10 klassile täiendav õpioskuste kursus, mille eesmärgiks on õpimotivatsiooni suurendamine, eneseteadlikkuse tõstmine ja grupiprotsesside toetamine, eesmärgiga vähendada väljalangevust;
  • täiendav individuaalne- ning grupinõustamine (eripedagoogiline ning õpinõustamine);
  • õpetajate „tähendusliku õppimise“ koolitus, mis toetab muutunud õpikäsituse rakendamist;
  • kogemuste vahetamise seminar Võrumaa Kutsehariduskeskusega, kus alustati samuti käesolevast õppeaastast mittestatsionaarse üldharidusõppega;
  • õppereisid õppijatele.

Projekt rahastati meetmest: 1.6.1 ATV3 Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse - 15.05.2020-29.06.2020.

Lisainfo projekti kohta: https://rak.ee/et/projektidlink opens on new page

 

Дата последнего изменения 27.01.2022.