Töörühmades kasutatakse koosolekuid, et ajastada tunde kogu klassile.

Valige Kalender  Nupp Koosolekud .
  1. Valige paremal servas nupp + Uus koosolek.
  2. Andke uuele koosolekule pealkiri. Saate otsustada nõutavad osalejad ning kuupäeva ja kellaaja.
    Näpunäide: Saate seada koosoleku kordama iga päev, iga nädal, iga kuu, iga aasta või muu kohandatud sagedusega.
  3. Valige Lisa kanal, et näha oma klassi töörühmade ja nende kanalite loendit, ja valige seejärel kanal. Üldjuhul kasutame kanalit General/Üldine.
    Märkus: Kanalisse salvestatakse ka kõik ühiskasutusse antud ressursid ning koosolekul tehtud salvestised.
  4. Koosoleku üksikasjade läbivaatamiseks võtke hetk aega. Kui olete lõpetanud, valige Saada. See lisab teie koosoleku teie kalendrisse ja õppurite kalendrisse. Nõutud osalejatele saadetakse ka meilisõnum.

Näpunäide: Lugege lisateavet heade tavade kohta, mis on mõeldud klassi koosolekute korraldamiseks ja koosolekutel õppuritega turvalisuse tagamiseks.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Vacancies
Saki järjekord: 
1