Kelner


Põhihariduse nõudega | tsükliõpe | 6 kuud

Kelner on klienditeenindaja majutus- ja toitlustusvaldkonna ettevõtetes. Kelneri ametinimetused võivad olla erinevad sõltuvalt ettevõttest (ettekandja, teenindaja, toitlustusteenindaja, klienditeenindaja).

Kelner peab lisaks suurpärasele suhtlemisoskusele ja laiale silmaringile olema ka restorani tippspetsialist roogade ja veinide alal, kes tunneb peensusteni oma ettevõtte menüüd ja oskab soovitada kokkusobivaid toite ja jooke. Vajad selles ametis head suhtlemisoskust, võõrkeelte oskust, head mälu, püsivust, koostööoskust, esinduslikkust ning korrektsust.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Praktikaettevõteteks on erinevad toitlustus- ning catering-ettevõtted Lääne-Virumaal ja ka terves Eestis. 

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava on kõikidel õpilastel võimalik taotleda  4. taseme kelneri või õpingute osalisel läbimisel tase 3, abikelneri kutsetunnistust.

Õpi edasi

Tallinna teeninduskoolis on võimalus õppida vanemkelneriks, keskharidusega õppuritel kõrghariduse suunal Tallinna Tehnikaülikoolis (toidutehnika ja tootearendus).

Asu õppima!

Põhihariduse nõudega | tsükliõpe | 6 kuud

Kelner on klienditeenindaja majutus- ja toitlustusvaldkonna ettevõtetes. Kelneri ametinimetused võivad olla erinevad sõltuvalt ettevõttest (ettekandja, teenindaja, toitlustusteenindaja, klienditeenindaja).

Kelner peab lisaks suurpärasele suhtlemisoskusele ja laiale silmaringile olema ka restorani tippspetsialist roogade ja veinide alal, kes tunneb peensusteni oma ettevõtte menüüd ja oskab soovitada kokkusobivaid toite ja jooke. Vajad selles ametis head suhtlemisoskust, võõrkeelte oskust, head mälu, püsivust, koostööoskust, esinduslikkust ning korrektsust.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Praktikaettevõteteks on erinevad toitlustus- ning catering-ettevõtted Lääne-Virumaal ja ka terves Eestis. 

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava on kõikidel õpilastel võimalik taotleda  4. taseme kelneri või õpingute osalisel läbimisel tase 3, abikelneri kutsetunnistust.

Õpi edasi

Tallinna teeninduskoolis on võimalus õppida vanemkelneriks, keskharidusega õppuritel kõrghariduse suunal Tallinna Tehnikaülikoolis (toidutehnika ja tootearendus).

Asu õppima!

Andrea Bild