Õppimisvõimalused

Üldharidus


Õpilaste vastuvõtt õppeaastaks 2022/2023 avatud Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS).

Vastuvõtt  põhikooli ja gümnaasiumi õppekavale jätkub kuni 31.08. Esimesele vestlusvoorule ootame üldharidusse kandideerijaid 4. ja 5.juulil algusega 9.00.  
Kohapeal võtame avaldusi vastu alates 08.augustist. Vastuvõtuvestlused toimuvad augustikuu teisel poolel. Vestluste ajad avaldame augustikuu teisel nädalal ja edastame kandideerijatele ka personaalselt.

Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid, kellel on põhi- või gümnaasiumiharidus jäänud omandamata!

Alates 01.09.2020 on võimalik asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes (8.-9. klass) või jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes.
Õppetöö on TASUTA!

*Paindlikud õppevormid (sh e-õpe) sobivad ka täiskasvanutele, kes omandavad haridust töö- ja pereelu kõrvalt.

Vastuvõtt: www.sais.ee keskonnas või koolis kohapeal.

Lisainfo: vastuvott@rak.ee, +372 329 5030

Klassijuhataja:
Meeli Veia, +372 5665 2150, meeli.veia@rak.ee
Üldharidusõpingute õppejuht:
Kätlin Kruve, +372 5672 3447, katlin.kruve@rak.ee


Õpilaste vastuvõtt õppeaastaks 2022/2023 avatud Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS).

Vastuvõtt  põhikooli ja gümnaasiumi õppekavale jätkub kuni 31.08. Esimesele vestlusvoorule ootame üldharidusse kandideerijaid 4. ja 5.juulil algusega 9.00.  
Kohapeal võtame avaldusi vastu alates 08.augustist. Vastuvõtuvestlused toimuvad augustikuu teisel poolel. Vestluste ajad avaldame augustikuu teisel nädalal ja edastame kandideerijatele ka personaalselt.

Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid, kellel on põhi- või gümnaasiumiharidus jäänud omandamata!


Alates 01.09.2020 on võimalik asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes (8.-9. klass) või jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes.
Õppetöö on TASUTA!

*Paindlikud õppevormid (sh e-õpe) sobivad ka täiskasvanutele, kes omandavad haridust töö- ja pereelu kõrvalt.

Vastuvõtt: www.sais.ee keskonnas või koolis kohapeal.

Lisainfo: vastuvott@rak.ee, +372 329 5030

Klassijuhataja:
Meeli Veia, +372 5665 2150, meeli.veia@rak.ee
Üldharidusõpingute õppejuht:
Kätlin Kruve, +372 5672 3447, katlin.kruve@rak.ee

E-õppijale

Mittestatsionaarse üldhariduse E-õpe toimub kord kuus REEDE ja LAUPÄEV. Päevad on määratud e-õppijate tunniplaanis.

Reedeti saab majja sisse peauksest, laupäeval sisenetakse majja läbi Rakvere Ametikooli õpilaskodu. (Päikese 8)

Õppija peab ISE looma endale moodle.edu.ee konto. Enamik kursuseid toimub MOODLE keskkonnas. Kursuse lingid on kättesaadavad tahvel.edu.ee PÄEVIKUTES õppeülesannete all ja on saadetud ka kooli e-mailile tabelina!

e-õpe toimub moodle õppekeskkonnas moodle.edu.ee ja osaliselt opiq.ee

 1. Kui teil puudub HARNO moodle kasutaja, siis kasutage järgmist linki: https://moodle.edu.ee/login/signup.php
  • Kui olete teinud uue kasutaja ja aktiveerinud e-mailile saadetud lingi abil, siis jätkake punkt nr. 2
 2. Kui teil on olemas HARNO moodle kasutaja, siis kasutage järgmist linki: https://moodle.edu.ee/login/index.php
 3. Kui olete sisse loginud HARNO moodle’sse, kasutage oma klassile vastavat linki.
  Registreerimise võtme annab klassijuhataja või E klassi aineõpetaja.

E-õppijate TUNNIPLAAN on leitav: SIIN

 

Kõik õppijad saavad endale kooli poolt e-maili aadressi (aadress sisselogmiseks: mail.rak.ee)

E-maili parooli annab sulle klassijuhataja.

Õppeaasta alguses saadetakse kõikidele õpilastele ka OPIQU kutse, see tuleb aktiveerida! Opiqu konto seotakse kooli e-mailiga!

Kohustus on kooli postkastil pidevalt silma peal hoida. Õpetajatega suhtlemisel kasutame vaid kooli e-maili!

Jälgima peab ka RÜHMA või (inglise keelse versiooni puhul GROUPS) kirju, need on leitavad vasakpoolses menüüs.

 

Mittestastionaarse üldhariduse õpetajad  Rakvere Ametikooli e-õppes on:

Eesti keel / Kirjandus – Gerda Vindi

Matemaatika – Tuuli Hannus

Füüsika – Eero Unt

Keemia – Ele Luur

Inglise keel – Mahendra Mahey

Vene keel – Liia Vahter

Muusika – Keio Soomelt

Kunstiõpetus / Inimeseõpetus – Riina Kohver

Bioloogia / Geograafia – Enely Rosenbaum

Ajalugu / Ühiskonnaõpetus – Liisa Lail

 

Kui vajad nõustamist, siis meil on PROJEKT Mittestatsionaarse üldharidusõppe alustamise toetamine Rakvere Ametikoolis nr 2014-2020.1.06.20-0147

Raames olemas eripedagoog-õppenõustaja Nella Lumiste, kellega saab vajadusel kohtuda. Kui vajad aega nõustamisele, anna märku oma klassijuhatajale või kirjuta nella.lumiste@rak.ee

Õppenõustamine ei ole õpetamine ega hinnangute andmine, see on nõustajapoolne valmidus

 • aidata õppijal selgusele jõuda probleemi olemuses
 • aidata õppijal määratleda olukord ja tulemused, kuhu õppija soovib jõuda
 • aidata leida ja analüüsida koos nõustatavaga sobivaid lahendusvõimalusi
 • toetada õppijat edasiste tegevuste kavandamisel

Nõustamisele tule, kui tunned, et

 • vajad rohkem infot õppimisega seonduvates küsimustes
 • sul on tekkinud õppimist segavad takistused, mis ei ole seotud kooliga (tööalased, tervislikud jms)
 • kahtled oma valikutes, võimetes, eelistustes
 • soovid suurendada oma valikute ringi

Nõustamisele tulles ära karda

 • öelda midagi valesti ja avaldada oma isiklikku arvamust
 • küsida selgitust kavandatavate tegevuste kohta
 • pakkuda välja sulle sobivaid lahendusi
 • öelda, kui tunned end ebamugavalt

Pea meeles, et lõplikud valikud teed sina ise, nõustaja võib pakkuda oma abi ja tuge sulle nendes valikutes selgusele jõudmiseks.