Õppetöö

Õpiränne


Alates 2014. aastast rahastab õpirännet Erasmus+ programm. Meie koolist käisid esimesed õpilased Euroopas praktikal 2002. aastal ning alates 2005. aastast on õpiränne olnud järjepidev. Välisriigis praktika korraldamiseks teeb kool tihedat koostööd koolidega teistes Euroopa riikides. 2019. aasta lõpuks on välisriigis praktika sooritanud üle 570 õpilase ning 223 töötaja. Praktika on sooritatud Soomes, Rootsis, Taanis, Leedus, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Tšehhis ja Sloveenias. Rohkem infot käimasolevate õpirändeprojektide, praktika sihtriikide ja partnerite kohta vaata kodulehelt projektide sektsioonist. Õpirändes osalemiseks peab õpilane kandideerima väljakuulutatud konkursil. Jälgi sellekohast infot kooli kodulehel ja Facebookis.


Alates 2014. aastast rahastab õpirännet Erasmus+ programm. Meie koolist käisid esimesed õpilased Euroopas praktikal 2002. aastal ning alates 2005. aastast on õpiränne olnud järjepidev. Välisriigis praktika korraldamiseks teeb kool tihedat koostööd koolidega teistes Euroopa riikides. 2019. aasta lõpuks on välisriigis praktika sooritanud üle 570 õpilase ning 223 töötaja. Praktika on sooritatud Soomes, Rootsis, Taanis, Leedus, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, T?ehhis ja Sloveenias. Rohkem infot käimasolevate õpirändeprojektide, praktika sihtriikide ja partnerite kohta vaata kodulehelt projektide sektsioonist.

Õpirändes osalemiseks peab õpilane kandideerima väljakuulutatud konkursil. Jälgi sellekohast infot kooli kodulehel ja Facebookis.

Blogi

Siim Lümat, kokk, õpirändas Saksamaale.
Tutvu blogiga ...

 

Tomi Kivilo, arvutid ja arvutivõrgud, õpirändas Taani
Tutvu blogiga ...

 

Raimo Johanson ja Nikolai Deket, arvutid ja arvutivõrgud, õpirändasid Soome
Tutvu blogiga ...

 

Hanna-Liina Lillepalu, ehitusviimistleja, õpirändas Prantsusmaale
Tutvu blogiga ...

 

Gerda Kuusemets ja Melissa Purre, kokk, õpirändasid Sloveeniasse
Tutvu blogiga ...

 

Gaidy Tomperk, kokk, õpirändas Saksamaale ja Taani
Tutvu Saksamaa blogiga ... ja Taani Blogiga ...

 

Eleri Kang ja Andra Länts, maaturismiteenindaja, õpirändasid Hispaaniasse
Tutvu blogiga ...

 

Reno Lipp ja Erko Sten Hürges, IT-süsteemide nooremspetsialist, õpirändasid Soome
Tutvu blogiga ...