Ehitusviimistlus

Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a


Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Ehitusviimistleja tegeleb ehituspindade lõppviimistlusega – krohvib, pahteldab, värvib, tapeedib ja plaadib hoonete sise- ning välispindu.

Eriala juures on tähtis  hea tervis, vastupidavus ning ka kõrguse kartmatus. Suur osa tööpäevast möödub püstijalu. Lisaks siseruumidele tegutsetakse ka välitingimustes, sageli kõrgel.  Eeldatavad isikuomadused on kannatlikkus, täpsus ja hoolikus.

Ehitusviimistleja saab spetsialiseeruda  maalriks või plaatijaks.

Praktika- ja töövõimalused

Ehitusviimistlejaid vajavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtted. Oskuslik viimistleja on alati hinnatud ja oodatud töötaja. Kutsetunnistusega ehitusviimistleja leiab rakendust lisaks Eestile ka teistes Euroopa riikides. Eriala annab häid väljavaateid ettevõtlusega alustamiseks.

Valdkonna palgainfo

Omandad kvalifikatsiooni

Õppekava läbimisel omandad keskhariduse ning kõikidel õpilastel on võimalik taotleda Maaler, tase 4, Plaatija tase 4 kutsekvalifikatsioon.

Õpi edasi

Edukal kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrghariduses. Jälgi ka Rakvere Ametikooli koolitusvõimalusi.

Tutvu õppekavaga

Asu õppima!

Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Ehitusviimistleja tegeleb ehituspindade lõppviimistlusega – krohvib, pahteldab, värvib, tapeedib ja plaadib hoonete sise- ning välispindu.

Eriala juures on tähtis  hea tervis, vastupidavus ning ka kõrguse kartmatus. Suur osa tööpäevast möödub püstijalu. Lisaks siseruumidele tegutsetakse ka välitingimustes, sageli kõrgel.  Eeldatavad isikuomadused on kannatlikkus, täpsus ja hoolikus.

Ehitusviimistleja saab spetsialiseeruda  maalriks või plaatijaks.


Praktika- ja töövõimalused

Ehitusviimistlejaid vajavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtted. Oskuslik viimistleja on alati hinnatud ja oodatud töötaja. Kutsetunnistusega ehitusviimistleja leiab rakendust lisaks Eestile ka teistes Euroopa riikides. Eriala annab häid väljavaateid ettevõtlusega alustamiseks.

Valdkonna palgainfo

Omandad kvalifikatsiooni

Õppekava läbimisel omandad keskhariduse ning kõikidel õpilastel on võimalik taotleda Maaler, tase 4, Plaatija tase 4 kutsekvalifikatsioon.

Õpi edasi

Edukal kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrghariduses. Jälgi ka Rakvere Ametikooli koolitusvõimalusi.

Tutvu õppekavaga

Asu õppima!