Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Õppima asumise tingimused

 • Põhiharidus

Eriala eeldab häid teadmisi matemaatikas, eesti keeles ja põhitoiduainete tundmist ja head maitsemeelt.

Vastuvõtul kontrollitakse neid teadmisi ja suulist eneseväljendusoskust.

Vastavalt Rakvere Ametikooli vastuvõtu korrale moodustub tulemustest pingerida.

Koka töö on loominguline. Hea kokk pakub klientidele elamust nii toidu maitse kui ka toidu välimuse osas. Koka töö keerukuse aste oleneb toitlustuskohast – koolide, lasteaedade ja kiirsöögikohtade koka töö on veidi lihtsam kui näiteks restoranikokal. Väga olulised hea koka isikuomadused on käeline osavus, hea maitsemeel, kiire reaktsioon, oskus jaotada tähelepanu üheaegselt mitmele tööle, väga hea füüsiline ja vaimne vastupidavus,  hea suhtlemisoskus ning oskus juhtida ennast ja teisi. Rakvere Ametikooli kokaõpilastest on välja kasvanud nii mõnigi tuntud peakokk.

Koka eriala omandamiseks õpitakse:

 • toiduvalmistamine
 • praktiline töö suurköögis ja restoranis
 • menüü planeerimine, koostamine ja kalkulatsioon
 • üldhariduse moodulid (keel ja kirjandus, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, A-võõrkeel)
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • valikaineid, mis toetavad koka eriala omandamist

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

 • Tublimatel õppijatel võimalus sooritada praktika Erasmus + raames välismaal
 • Kokk leiab tööd erinevates toitlustusettevõtetes, alates suurköögist kuni restoranini.
 • Lääne-Virumaal on suurimateks praktikaettevõteteks näiteks Aqva Hotel & Spa, Berliini Trahter. Eriala annab häid väljavaateid ettevõtlusega alustamiseks.

Valdkonna palgainfo

Tööohutus ja töötervishoid

Praktilisel õppetööl peavad õppijal olema isiklikud:

 • Erialale vastav tööriietus ja jalanõud
 • Toidukäitleja tervisetõend

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel omandad keskhariduse ning kõikidel õpilastel on võimalik taotleda 4. taseme koka kutsetunnistust.

Edasiõppimise võimalused

 • Tartu Rakenduslik kolledž vanemkokk
 • Tallinna Tehnikaülikool toidu- ja biotehnoloogia
 • Eesti Maaülikool toiduainete tehnoloogia

Tutvu õppekavaga
Tutvu rakenduskavaga
Tutvu üldõpingute rakenduskavaga

Täpsemalt vastuvõtuprotsessist - SIIT

Language
Estonian
Field: 
Toitlustus ja teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Kandideerimine & lisainfo
Phone number: 
+372 329 5030
Address: 
Piiri 8, Rakvere
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1